Гендерні стосунки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Гендерні стосунки by Mind Map: Гендерні стосунки

1. Гендерні стереотипи

1.1. Гендерні стереотипи існували стільки, скільки існує людство.

1.2. Ґендерні стереотипи — сформовані культурою узагальнені уявлення (переконання) про те, як поводяться чоловіки і жінки.

1.3. Гендерні стереотипи в суспільстві замовчують, що ведучий - чоловік, а ведений - жінка, що не пов`язуючи питання лідерства з можливостями психіки. У той же час в природі це залежить суто від особистісних характеристик.

2. Гендерні стосунки в сім`ї

2.1. Дружина або чоловік: хто головніший в родині? Від його рішення залежить, наскільки довгим і успішним буде плавання сімейного корабля. Вибираючи капітана, краще погодитися з суспільними стереотипами і віддати перевагу чоловікові. Головою сім'ї має бути чоловік, а вже формальним чи ні - кожна сім'я вирішує по-своєму..

2.2. Позаштатні ситуації завжди вирішуються головою сім'ї (Якщо не брати до уваги облуплену фарбу на підвіконні і навіть зірваний кран). І без лідера у вирішенні деяких важких питань просто не обійтися. Жінка, як істота за фактом більш слабке, не всі питання може вирішити самостійно. Якщо ж вона бере на себе ще й цю сферу сімейного життя, то роль чоловіка в родині автоматично принижується, що не йде на користь його самолюбству і внутрісімейній атмосфері.

2.3. Анекдоти - Хто у вас в сім’ї головний? Ви або чоловік? - Звичайно, чоловік! Він головний виконавець всіх моїх розпоряджень.

3. Фемінізм

3.1. Феміні́зм— низка рухів та ідеологій, які поділяють одну спільну мету: визначення, встановлення і досягнення рівних політичних, економічних, культурних, особистих та соціальних прав для жінок.

3.2. Ідеї, близькі фемінізму, циркулюють в західній культурі з часів Античності. Перша феміністка - англійка Мері Волстонкрафт. Головне скандальне гасло Волстонкрафт: "жінка може самостійно розпоряджатися своєю долею."

3.3. Чого добився рух феміністок? Виборче право, вищу освіту, можливість контролювати дітонародження, право працювати і володіти нерухомістю, займатися політикою або футболом, займати керівні посади - більшість з того, що зараз можуть робити жінки, так чи інакше є результатом їх боротьби за свої права.

4. Маскулізм

4.1. Маскулізм— сукупність рухів і об'єднань, ціллю яких є досягнення гендерної рівності шляхом боротьби із сексизмом та усіма видами дискримінації за ознакою статі, звертаючи особливу увагу на гендерні проблеми чоловіків

4.1.1. Рух, розпочатий Е. Баксом, був спробою привернути увагу суспільства до аспектів безпідставної дискримінації чоловіків за ознакою статі

4.1.2. Проблематика маскулізму. Згідно зі звітом "Світова статистика ВОЗ", в період 1990-2000 років різниця очікуваної тривалості життя жінок і чоловіків також складала 10-12 років. Середня очікувана тривалість здорового життя для жінок складає 64 роки, а для чоловіків - 55. Імовірність смерті у віці 15-60 років для жінок складає 15%, для чоловіків - 40%.

4.2. Завдання маскулістов 1. Насильство 2. Батьківські права 3. Дискримінація 4. Соціальні проблеми 5. Зайнятість 6. Освіта

4.3. Якщо феміністка — це людина, яка є адвокатом або прихильником прав рівності жінок, то маскуліст — це людина, яка є прихильником і захисником чоловічих прав, які витікають із сукупності прав людини.