Магістерська робота

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Магістерська робота by Mind Map: Магістерська робота

1. Розділ 4

1.1. Схема електропостачання

2. Дослідницька робота

3. Охорона праці

3.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов'язки роботодавця

3.2. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

3.3. Комісія з питань охорони праці підприємства

3.4. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.

3.5. Наукова база охорони праці

3.6. Навчання з питань охорони праці

3.7. Фінансування охорони праці

3.8. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів.

4. Розділ 2

4.1. Відновлювані джерела енергії

4.1.1. - Вітрова енергія

4.1.2. - Сонячна енергія

4.1.3. - Геотермальна енергія

4.1.4. - Енергія припливів

4.1.5. - Енергія припливів

5. Розділ 1

5.1. Вступ

6. Розділ 3

6.1. Електротехнічна частина