Huy Bảo Long

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Huy Bảo Long by Mind Map: Huy Bảo Long

1. Các dịch vụ cần phát triển

1.1. Digital Strategy Planner: Bùi Duy Hùng

1.2. Web

1.2.1. Nền tảng: Wordpress / Premium Themes

1.2.2. Domain: Dạng .com

1.2.3. Hosting: Sử dụng chung với server AFTeam

1.2.4. 03 sites vệ tinh: Sử dụng Blogger.com, wordpress.com

1.3. Facebook

1.3.1. Personal profile: Hiệu chỉnh profile cá nhân của Ông Quốc Huy

1.3.2. 1 Fanpage chủ đạo

1.3.3. 3 Group / Fanpage vệ tinh

1.3.3.1. Câu like từ các sự vụ quay được từ Camera hành trình (Tai nạn, những điều kỳ thú, ...)

1.3.3.2. Câu like từ các sự vụ cãi nhau với CSGT

1.3.3.3. Câu like từ các kiến thức chọn mua / chăm sóc / xử lý sự cố với xe oto

1.4. Instagram

1.4.1. Instagram cá nhân

1.4.2. Instagram của sản phẩm

1.5. SEO

1.6. Content Writing

1.6.1. Content cho web chuẩn SEO

1.6.2. Content cho các 3 sites vệ tinh

2. Lộ trình thực hiện

2.1. Project Start

2.1.1. Project specifications

2.1.2. End User requirements

2.1.3. Action points sign-off

2.2. Phase 1

2.2.1. Top Priorities

2.2.2. Medium Priorities

2.2.3. Low Priorities

2.3. Phase 2

2.3.1. Top Priorities

2.3.2. Medium Priorities

2.3.3. Low Priorities

2.4. Phase 3

2.4.1. Top Priorities

2.4.2. Medium Priorities

2.4.3. Low Priorities

3. Chiến lược

3.1. Chiến lược dự án

3.1.1. Chiến lược nhanh và rộng

3.1.1.1. NHANH: Sử dụng các phương thức phát triển nhanh (Web dùng wordpress và themes sẵn có, Fanpage dễ xây dựng và kênh Youtube sử dụng video reuploads)

3.1.1.2. RỘNG: Phủ phần lớn nơi tập KH xuất hiện Online

3.1.1.3. Sau mỗi vòng lặp (30 ngày) sẽ điều chỉnh lại cách thức thực hiện và mục tiêu

3.1.2. Dựa vào nền tảng ưu việt của sản phẩm bảo hiểm Bảo Long và uy tín cá nhân chốt sale

3.1.3. Chiến lược tăng nhiệt chậm với kim chỉ nam là: Cống hiến cho Khách hàng

3.2. Chiến lược sản phẩm

3.2.1. Xác định và nhấn mạnh điểm nổi bật của sản phẩm

3.2.2. Xây dựng nội dung để làm điểm nhấn cho chiến lược sản phẩm

3.2.2.1. Các bài viết về điểm nổi bật của sản phẩm khi so sánh cùng loại

3.2.2.2. Xây dựng hình ảnh dạng InfoGraphics về các điểm nổi bật

3.2.2.3. Xây dựng các videos quảng cáo giới thiệu về điểm nổi bật của sản phẩm

3.2.3. Lên chiến lược giá để chiết khấu cho KH nếu cần

3.3. Tạo dựng uy tín

3.3.1. Xây dựng hình ảnh cá nhân của Huy

3.3.2. Xây dựng niềm tin sản phẩm Bảo Long và dịch vụ Huy Bảo Long

3.3.3. Xây dựng PHỄU BÁN HÀNG bền vững

3.3.3.1. Phát triển nội dung Web cung cấp tri thức

3.3.3.2. Xây dựng Fanpage/ Group lan truyền những kiến thức hữu ích và gây được tiếng vang lớn

3.3.3.3. Xây dựng các Youtube Channels để thu hút sự quan tâm về nguy cơ khi có / và không sử dụng sản phẩm dịch vụ của Huy Bảo Long

3.3.3.4. Xây dựng tập KH hạt giống [KH ấm] (cho quá trình tăng nhiệt từ ấm => nóng)

3.3.3.5. Từng bước tương tác với tập KH trong phễu để tăng nhiệt và liên tục bổ sung KH tiềm năng

3.4. Nguồn lực

3.4.1. Tài lực 2017

3.4.1.1. Web / domain: 250.000 đ

3.4.1.2. Thuê viết bài: 25K / bài x 120 bài = 3.000.000

3.4.1.3. FB Ads: 100.000 đ / hợp đồng = 7.000.000đ

3.4.1.4. Google Adword: 0đ

3.4.1.5. Thuê Digital Marketers: Chưa đàm phán

3.4.2. Nhân lực

3.4.2.1. Quản trị: Phạm Quốc Huy

3.4.2.2. Digital Marketer: Phạm Văn Đức

3.5. Các yêu cầu kèm theo

4. Tổng quan

4.1. Sản phẩm chủ lực

4.1.1. Bảo hiểm bắt buộc xe máy: 5%

4.1.2. Bảo hiểm bắt buộc oto: 15%

4.1.3. Bảo hiểm tài sản tự nguyện oto: 80% (còn gọi là BH Thân vỏ)

4.2. Các nguồn Khách hàng tiềm năng

4.2.1. KH từ Garas

4.2.2. KH từ mqh bạn bè

4.2.3. KH từ mqh với Ngân hàng

4.2.4. KH từ tập KH sẵn có

4.2.5. KH từ Digital Marketing (Online Marketing)

4.3. Mục tiêu 2017

4.3.1. 100 Hợp đồng

4.3.1.1. 30 từ traditional sources

4.3.1.2. 70 từ online sources

4.3.2. Các chỉ số online

4.3.2.1. (50%) Fanpage: 14.000 likes

4.3.2.2. (35%) Web: 2.400 visit

4.3.2.3. (10%) Youtube Channels: 1.400 sub

4.3.2.4. (5%) Instagram: 400 followers

4.3.3. Tính bền vững