Κεντρική Μονάδα

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Κεντρική Μονάδα by Mind Map: Κεντρική Μονάδα

1. μητρική κάρτα

1.1. επεξεργαστής

1.2. μνήμη RAM

1.3. μνήμη ROM

2. σκληρός δίσκος

3. τροφοδοτικό

4. οδηγός CD/DVD

5. θύρες εισόδου/εξόδου

6. κάρτα γραφικών Χαράλαμπος Παπαφλωράτος Γ' Αθήνας