Структура соціальної роботи як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура соціальної роботи як практичної діяльності by Mind Map: Структура соціальної роботи як практичної діяльності

1. 1) Засади соціальної роботи

1.1. Соціальна робота належить до числа професій, які виникли і розвиваються на основі замовлення суспільства щодо створення системи соціальної допомоги населенню. Історія створення і формування основних підходів, мети, принципів, методів і технологій соціальної роботи давня і ґрунтується на поступовому розвитку і удосконаленні уявлень суспільства і окремим особистостей про зміст, структуру, особливості людинознавчої діяльності. Система соціальної допомоги пройшла шлях від філантропічного підходу в підтримці соціально вразливих верств населення, людей, які потрапили у складну життєву ситуацію внаслідок соціальних чи особистісних проблем, до появи такого виду професійної допомоги, як соціальна робота.

2. 2) Ключові аспекти соціальної діяльності

2.1. Перший аспект - надання індивідуальної допомоги людині або групі, мають проблеми. .

2.2. Другий аспект - активізація потенціалу осіб, які мають проблеми, з метою самодопомоги.

2.3. Третій аспект практики соціальної роботи - це здійснення превентивної (попереджувальної) діяльності в соціальній сфері.

3. 3) Принципи соціальної роботи.

3.1. Принцип державного підходу до завдань що реалізуються в соц­іальній і соціально-педагогічній діяльності підкреслює активну роль держави в постановці пріоритетних завдань та організації соціального виховання.

3.2. Принцип зв'язку змісту і форми діяльності фахівця соціальної сфери з конкретними умовами життєдіяльності особистості чи соц­іальної групи

3.3. Психолого — педагогічні принципи підкреслюють пріоритети особи­стості в соціальній і соціально — педагогічній діяльності. Принципи диференційованого та індивідуального підходу до об'єктів соціальної та соціально — педагогічної діяльності базується на відповід­них принципах класичної педагогіки.

3.4. Принцип цілеспрямованості полягає в тому, що фахівець повинен цілеспрямовано досягати професійної мети, впливаючи па свідомість, почуття, волю, вчинки людей.

3.5. Принцип незалежності означає, що об'єктами соціально-педагогіч-поїдіяльності є всі, хто потребує допомоги та підтримки, виключаючи, дискримінацію за їх ідеологічними, політичними, релігійними, національними, віковимиособливостями.

4. 7) Форми соціальної роботи.

4.1. Форми роботи: мобільні курси, навчально-консультативні пункти (у тому числі виїзні у сільській місцевості), вечірні жіночі та юнацькі гімназії, клуби для дівчат, кабінети Довіри; лекторії, дискусійні клуби, спеціалізовані служби (Служба знайомств, Пошта довіри, Школа молодого подружжя, Телефон довіри) тощо.

5. 6) Методи соціальної роботи.

5.1. Загальні (філософські) методи Спеціальні наукові методи – це специфічні способи пізнання і перетворенняокремих сфер суспільного життя, що притаманні тій чи іншій системі знань. Організаційні (адміністративні) методи соціальної роботи розглядаються в контексті управлінського аспекту організації діяльності структури соціальних служб. Методи організації діяльності – це способи закріплення, формування позитивного досвіду поведінки, відносин, дій та вчинків.. Методи стимулювання діяльності спрямовані на стимулювання особистості до покращення чи зміни своєї поведінки, розвитку мотивації на соціально схвалені способи та види діяльності.

6. 5) Напрями соціальної роботи.

6.1. 1. визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю; 2. розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки дітей та молоді; 3. створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній та оздоровчій діяльності;

6.2. 4. консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги; 5. здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності органів виконавчої влади, громадських організацій, спрямованої на подолання соціальних проблем

7. 4) Функції соціальної роботи.

7.1. Прогностична

7.2. Соціально-комунікативна

7.3. Правозахисна

7.4. Освітня

7.5. Соціально-діагностична