MOVIMENTS MIGRATORIS : IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOVIMENTS MIGRATORIS : IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ by Mind Map: MOVIMENTS MIGRATORIS : IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ

1. CAUSES

1.1. ECONOMIQUES

1.1.1. Millorar el nivell de vida

1.1.2. Atur elevat

1.1.3. Interiors (desplaçament)

1.2. POLITIQUES

1.2.1. Guerres

1.2.2. Internacionals

1.2.3. Persecusions

1.3. CATÀSTROFES NATURALS

1.3.1. Sequeres

1.3.2. Erupcions volcaniques

1.3.3. Riuades

1.3.4. Terratrèmols

2. TIPUS DE MIGRACIONS

2.1. SEGONS LA DURADA

2.2. TEMPORALS o DEFINITIVES

3. SEGONS LA NATURALESA

3.1. Voluntaries

3.2. Forçades

4. EMIGRACIÓ

4.1. Que t'envas del teu pais

5. IMMIGRACIÓ

5.1. Arribes a un nou pais

6. CAUSES DE EMIGRACIÓ

6.1. Economiques

6.2. Politiques

6.3. Academiques

7. CAUSES D'IMMIGRACIÓ

7.1. Refugiats

7.2. Politics

7.3. Economics

7.4. Per guerres

8. CONTRES

8.1. EXLUSIÓ

8.1.1. Limitacions d'oportunitats

8.1.1.1. Politiques

8.1.1.2. Economiques

8.1.1.3. Socials

8.1.1.4. Culturals

8.2. INTEGRACIÓ

8.2.1. Les persones estem dividides en diferents grups socials

8.2.1.1. Tolèrancia

8.2.1.2. No unificació

8.3. INCLUSIÓ

8.3.1. Tots els integrants de la societat participen en forma equitativa

8.3.1.1. Educatiu

8.3.1.2. Econòmic

8.3.1.3. Legal

8.3.1.4. Polític

8.3.1.5. Cultural

8.3.1.6. Etc...