Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Migracions by Mind Map: Migracions

1. Tipus

1.1. Naturaleza

1.1.1. Forçades

1.1.2. Voluntaries

1.2. Duració

1.2.1. Temporals

1.2.2. Definitives

1.3. Espai

1.3.1. Interiors

1.3.2. Internacionals

2. Canvi de residència

2.1. .

3. Emigració:

3.1. sortir d'un país

4. Imigració:

4.1. entrar a un país

5. Països emigrants i immigrants

5.1. Siría

5.2. Índia

5.3. Mèxic

5.4. Rússia

5.5. Xina

5.6. Bangladesh

5.7. Paquistan

5.8. Ucraïna

5.9. Filipines

5.10. Regne Unit

6. Causes imigració

6.1. Econòmiques

6.1.1. Millorar nivell de vida

6.1.2. Atur elevat

6.2. Polítiques

6.2.1. Guerres

6.2.2. Persecusions

6.3. Acadèmiques

6.3.1. Per poder estudiar en una universitat de prestigi

6.3.2. Per tenir una educació de qualitat

6.4. Naturals

6.4.1. Terretrèmols

6.4.2. Riuades

6.4.3. Sequeres

6.4.4. Erupcions volcàniques

7. Fronteres

7.1. Mur que no deixa passar a les persones que migren.

8. Manera de reaccionar en aquesta societat

8.1. Indusió

8.2. Exclusió

8.3. Integració