Les migracions humanes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les migracions humanes by Mind Map: Les migracions humanes

1. canvi de recidència

2. Tpus de migracions

2.1. Emigració

2.1.1. Persona que s'en va del seu país

2.1.2. Causes

2.1.2.1. ECONÒMIQUES

2.1.2.2. POLÍTIQUES

2.1.2.3. ACADÈMIQUES

2.2. Immigració

2.2.1. Persona que vé al nostre país

2.2.2. Causes

2.2.2.1. inclusió

2.2.2.2. exclusió

2.2.2.3. integració

3. Perquè migrem

3.1. 1r món

3.2. economia,treball,política.

3.2.1. causes menys necesàries

3.3. 3r món

3.3.1. guerres,sequeres...

3.3.1.1. causes de supervivència

3.4. Algun cop és per viatjar

4. QUÈ FAN ELS PAÍSOS

4.1. Hi ha països que si que deixen pasar però cada cop hi ha menys

4.2. Hi ha països que no volen acollir el immigrants,només es pot passar amb papers i molts diners.Tanquen fronteres...

4.3. Empreses que colaboren amb camps de refugiats,però hi ha massa gent

5. CONCLUSIÓ

5.1. Que hi ha molta gent migra per diversos motius però tots necesiten ajuda.