Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Migracions by Mind Map: Migracions

1. canvi de residència

2. Tipus de migracions

2.1. Emigració

2.1.1. Marxar del teu país

2.1.2. CAUSES

2.1.2.1. - Econòmiques

2.1.2.2. - Polítiques

2.1.2.3. - Acadèmiques

2.2. Immigració

2.2.1. Entrar en un altre país

2.2.2. CAUSES

2.2.2.1. - Inclusió

2.2.2.2. - Exclusió

2.2.2.3. - Integració

2.3. Causes

2.3.1. - Econòmiques

2.3.1.1. - Millora el nivell de vida

2.3.1.2. - Atur elevat

2.3.1.3. - Interiors (desplaçament)

2.3.2. - Polítiques

2.3.2.1. - Guerres

2.3.2.2. - Internacionals

2.3.2.3. - Persecucions

2.3.3. - Catàstrofes Naturals