Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRAR by Mind Map: MIGRAR

1. EMIGRAR

1.1. Anar-te del teu país a un altre

2. MIGRAR

2.1. Quant arribes a un altre país per quedar-t'hi

3. que pot passar

3.1. INCLUSIO

3.1.1. Que tots els habitans participen en accions educatives,economiques,legals i culturals

3.2. EXCLUSIÓ

3.2.1. causes culturals polítiques i econòmiques

3.3. INTEGRACIÓ

3.3.1. quant els habitants tenen la tolerància o unificació

4. PER DIFERENTS MOTIUS

4.1. guerra

4.2. Política

4.3. Recerca de treball

4.4. Millorar condició de vida

4.5. Viatgar

4.6. Possibilitat de un futur millor

4.7. Super població

4.8. Catàstrofes naturals

5. DESPLAÇAMENTS

5.1. TURISTES NORD-SUR

5.1.1. Poden passar fronteres amb passaports

5.2. SUR-NORD

5.2.1. No poden passar les fronteres encara que sigui per motius urgents

5.3. SUR-SUR

5.3.1. Son motius urgents pero son mes frequents que surd nord.I paisos de Asia acullen a gent refugiada