MOVIMENTS MIGRATORIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOVIMENTS MIGRATORIS by Mind Map: MOVIMENTS MIGRATORIS

1. EMIGRACIÓ

1.1. T'envas del teu país

1.2. CAUSES

1.2.1. -Econòmiques

1.2.1.1. Millorar el nivell de vida

1.2.1.2. Atur elevat

1.2.1.3. Interiors

1.2.2. Polítiques

1.2.2.1. Guerres

1.2.2.2. Internacionals

1.2.2.3. Persecucions

1.2.3. -Acadèmiques

1.2.4. -Catàstrofes naturals

1.2.4.1. Sequeres

1.2.4.2. Erupcions volcàniques

1.2.4.3. Riuades

1.2.4.4. Terratrèmols

2. TIPUS DE MIGRACIONS

2.1. SEGONS LA DURADA

2.2. TEMPORALS DEFINITIVES

3. SEGONS LA NATURALESA

3.1. VOLUNTÀRIES

3.2. FORÇADES

4. IMMIGRACÓ

4.1. Arrives a un país nou

4.1.1. Hi ha diferents tipus d'immigrants

4.1.2. -Refufiats

4.1.3. -Polítics

4.1.4. -Econòmiques

4.1.5. -Per guerres

4.2. CONTRES

4.2.1. EXCLUSIÓ

4.2.1.1. Limitacions d'oportunitats

4.2.1.1.1. Polítiques

4.2.1.1.2. Ecnòmiques

4.2.1.1.3. Socials

4.2.1.1.4. Culturals

4.2.2. Integració

4.2.2.1. Les persones estan dividides en diferents grups socials

4.2.2.1.1. Tolerància

4.2.2.1.2. NO unificació

4.2.3. Inclusió

4.2.3.1. Tots els integrants de la societat participen de forma equitativa

4.2.3.1.1. Educatiu

4.2.3.1.2. Econòmic

4.2.3.1.3. Legal

4.2.3.1.4. Polític

4.2.3.1.5. Cultural

4.2.3.1.6. .....

4.2.3.2. NO hi ha subgrups: convivència entre persones amb varietat de

4.2.3.2.1. Drets econòmics

4.2.3.2.2. Qualitats físiques

4.2.3.2.3. Cultures

4.2.3.2.4. Diferent gènere

4.2.3.2.5. Capacitat intelectual

4.2.3.3. DIVERSITAT A LA SOCIETAT