STYLE WYCHOWANIA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STYLE WYCHOWANIA by Mind Map: STYLE WYCHOWANIA

1. Autokratyczny

1.1. Dominacja wychowawcy

1.1.1. New node

1.2. Wychowanie restrykcyjne

1.3. Stosowanie nagród i kar

2. Liberalny

2.1. Swoboda i niezależność dziecka

2.2. Interwencja rodziców tylko w sytuacjach kryzysowych

2.3. Wychowanie przez życiowe sytuacje

3. Demokratyczny

3.1. Współkreowanie wychowanka

3.2. Wychowawca uczestniczy w życiu wychowanka

3.3. Oddziaływanie przez naśladownictwo