Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

STYLE WYCHOWANIA by Mind Map: STYLE WYCHOWANIA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

STYLE WYCHOWANIA

Autokratyczny

Dominacja wychowawcy

Wychowanie restrykcyjne

Stosowanie nagród i kar

Liberalny

Swoboda i niezależność dziecka

Interwencja rodziców tylko w sytuacjach kryzysowych

Wychowanie przez życiowe sytuacje

Demokratyczny

Współkreowanie wychowanka

Wychowawca uczestniczy w życiu wychowanka

Oddziaływanie przez naśladownictwo