Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży by Mind Map: Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży

1. Wiek

1.1. New node

2. Status

2.1. Ucząca się

2.1.1. New node

2.2. Pracująca

3. Rodzaj szkoły

3.1. Szkoła podstawowa

3.2. Gimnazjum

3.3. Liceum ogólnokształcące

3.4. Liceum profilowane

3.5. Szkoła zawodowa

4. Ilość czasu wolnego posiadanego przez ucznia i możliwość jego właściwego twórczego spożytkowania

5. Prawidłowa organizacja zajęć ucznia w szkole i w domu

6. Istniejąca moda

7. Warunki materialne rodziców

7.1. Dochody budżetowe

7.2. Warunki mieszkaniowe

7.3. Stan zamożności

8. Posiadanie środków masowego przekazu

8.1. Telewizja

8.2. Internet

8.3. Radio

8.4. Prasa

9. Wykształcenie i kultura rodziców

9.1. Zawód

9.2. Hobby

9.3. Warunki kulturalne rodziny

10. Stosowne formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez:

10.1. Rodziców

10.2. Rodzeństwo

10.3. New node

11. Środowisko lokalne

11.1. Małe miasto

11.2. Średnie miasto

11.3. Duże miasto

11.4. Wieś