Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży by Mind Map: Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży

1. Status

1.1. Ucząca się

1.1.1. New node

1.2. Pracująca

2. Istniejąca moda

3. Warunki materialne rodziców

3.1. Dochody budżetowe

3.2. Warunki mieszkaniowe

3.3. Stan zamożności

4. Wykształcenie i kultura rodziców

4.1. Zawód

4.2. Hobby

4.3. Warunki kulturalne rodziny

5. Stosowne formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez:

5.1. Rodziców

5.2. Rodzeństwo

5.3. New node

6. Wiek

6.1. New node

7. Rodzaj szkoły

7.1. Szkoła podstawowa

7.2. Gimnazjum

7.3. Liceum ogólnokształcące

7.4. Liceum profilowane

7.5. Szkoła zawodowa

8. Ilość czasu wolnego posiadanego przez ucznia i możliwość jego właściwego twórczego spożytkowania

9. Prawidłowa organizacja zajęć ucznia w szkole i w domu

10. Posiadanie środków masowego przekazu

10.1. Telewizja

10.2. Internet

10.3. Radio

10.4. Prasa

11. Środowisko lokalne

11.1. Małe miasto

11.2. Średnie miasto

11.3. Duże miasto

11.4. Wieś