Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży by Mind Map: Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży

Wiek

New node

Status

Ucząca się

Pracująca

Rodzaj szkoły

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum ogólnokształcące

Liceum profilowane

Szkoła zawodowa

Ilość czasu wolnego posiadanego przez ucznia i możliwość jego właściwego twórczego spożytkowania

Prawidłowa organizacja zajęć ucznia w szkole i w domu

Istniejąca moda

Warunki materialne rodziców

Dochody budżetowe

Warunki mieszkaniowe

Stan zamożności

Posiadanie środków masowego przekazu

Telewizja

Internet

Radio

Prasa

Wykształcenie i kultura rodziców

Zawód

Hobby

Warunki kulturalne rodziny

Stosowne formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez:

Rodziców

Rodzeństwo

New node

Środowisko lokalne

Małe miasto

Średnie miasto

Duże miasto

Wieś