Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami by Mind Map: Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami

Zachowanie

Werbalne

Spontaniczne

Zadaniowe

Niewerbalne

Naturalne

Sztuczne

Informacje o osobie i zjawisku

Bezpośrednie

Pośrednie

Wytwory

Zadaniowe

Dokumenty

Gromadzone niezależnie

Gromadzone celowo