Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami by Mind Map: Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami

1. Zachowanie

1.1. Werbalne

1.1.1. Spontaniczne

1.1.2. Zadaniowe

1.2. Niewerbalne

1.2.1. Naturalne

1.2.2. Sztuczne

2. Informacje o osobie i zjawisku

2.1. Bezpośrednie

2.2. Pośrednie

3. Wytwory

3.1. Zadaniowe

4. Dokumenty

4.1. Gromadzone niezależnie

4.2. Gromadzone celowo