Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami by Mind Map: Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Obiekty i sytuacje mogące być wskaźnikami

Zachowanie

Werbalne

Niewerbalne

Informacje o osobie i zjawisku

Bezpośrednie

Pośrednie

Wytwory

Zadaniowe

Dokumenty

Gromadzone niezależnie

Gromadzone celowo