Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRAR by Mind Map: MIGRAR

1. EMIGRAR

1.1. Anar-te del teu país a un altre

2. IMIGRAR

2.1. Quant arribes a un altre país per quedar-te

3. PER DIFERENTS MOTIUS

3.1. Guerra

3.2. Política

3.3. Recerca de treball

3.4. Millors condicions de vida

3.5. Viatjar

3.6. Possibilitat d'un futur millor

3.7. Super Població

3.8. Causes Naturals

4. POT PROVOCAR

4.1. INCLUSIÓ

4.1.1. Causes de que tots els habitants participen en accions educatives, econòmiques,legals i culturals

4.2. EXCLUSIÓ

4.2.1. Situació social desfavorable de una persona o individu

4.3. INTEGRACIÓ

4.3.1. Quan els habitants tenen tolerància o unificació

5. Desplaçaments

5.1. Turisme nord-Sur

5.1.1. Fronteres es poden passar amb passaport

5.2. Sur-Nord

5.2.1. Motius Urgents

5.2.1.1. No es poden passar les fronteres

5.3. Sur-Sur

5.3.1. Interiors

5.3.2. Motius Urgents

5.3.2.1. Més freqüents que Sur - Nord

5.3.2.1.1. Mateixos paisos d'Àsia acullen a gent refugiada