Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. causes

1.1. politiques

1.1.1. persecucions

1.1.2. guerres

1.2. catastrofes naturals

1.2.1. terratremols

1.2.2. sequeres

1.2.3. erupcions volcaniques

1.2.4. riuades

1.3. economiques

1.3.1. millorar nivell de vida

1.3.2. atur elevant

2. tipus de migracions

2.1. segons la naturalesa

2.1.1. voluntaries

2.1.2. forçades

2.2. segons l'espai

2.2.1. internacionals

2.2.2. interiors (desplaçats)

2.3. segons la durada

2.3.1. definitives

2.3.2. temporals

3. MOVIMENTS MIGRATORIS: IMMIGRACIO (entrada de població a un territori provinent d'un altre) i EMIGRACIO (sortida de població d'un territori cap a un altre