Bakco Team Building Plan 2017

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bakco Team Building Plan 2017 by Mind Map: Bakco Team Building Plan 2017

1. Địa điểm

1.1. Ngân sách 20 triệu

1.1.1. Long Hải

1.2. Ngân sách 35 triệu

1.2.1. Phan Thiết

1.2.1.1. Cocobeach

1.3. Ngân sách 50 triệu

1.3.1. Đà Nẵng

2. Quy mô

2.1. Nội bộ Bakco

3. Ngân sách

3.1. Tài trợ

3.1.1. Công ty Bakco

3.1.1.1. 10 triệu

3.1.2. Cá nhân

3.1.2.1. Ngọc Vương

3.1.2.2. Huỳnh Dũng

3.1.2.3. Tấn Công

3.1.2.4. Anh Hoàng

3.1.2.5. Phạm Toàn

3.2. Thành viên đóng góp

3.2.1. Người thân

3.2.1.1. 100K

3.2.2. Nhân sự Bakco

3.2.2.1. 200K

3.3. Tổng cộng

4. Nhân sự

4.1. Số lượng

4.1.1. 30

5. Chủ đề

5.1. Cảm ơn và tạ ơn

6. Ban tổ chức

6.1. Phụ trách tài chính

6.1.1. Chị Ngọc

6.2. Phụ trách kêu gọi tài trợ

6.2.1. Anh Minh

6.2.2. Bạn Thái Ngân

6.3. Phụ trách triển khai

6.3.1. Huỳnh Dũng

6.3.2. Tấn công

6.4. MC Chương trình

6.5. Phụ trách nội dung trò chơi

6.5.1. Ngọc Vương

6.5.2. Phạm Toàn

7. Phương tiên di chuyển

7.1. Xe hơi

7.2. Xe máy

8. Nội dung chương trình

8.1. Sáng ngày thứ nhất

8.2. Tối ngày thứ nhất

8.2.1. Đốt lửa trại

8.2.2. Sân khấu văn nghệ theo chủ đề

8.3. Sang ngày thứ 2

9. Danh sách trò chơi

9.1. Phần thưởng

10. Ăn uống

10.1. Thực đơn sáng thứ 1

10.2. Thực đơn trưa thứ 1

10.3. Thực đơn chiều thứ 1

10.4. Thực đơn tối thứ 1

10.5. Thực đơn sáng thứ 2

10.6. Thực đơn trưa thứ 2

11. Nghỉ ngơi

12. Thời gian

12.1. Bắt đầu

12.2. Kết thúc

12.3. Chế tài về thời gian

12.3.1. Trễ 30 - 60 phút

12.3.2. 60 - 120 phút

12.3.3. Hơn 120 phút

12.3.3.1. Ở nhà và hạ hạnh kiểm, nghiêm cấm tham gia các hoạt động tập thể 1 năm

12.4. Mốc thời gian

12.4.1. Tháng 07 hoặc 08 (dương lịch)

13. Vật dụng mang theo

13.1. Micro + Loa kẹo kéo

13.2. Đàn Guitars

13.3. Bài 52 lá để chém giết nhau

13.4. Banner Bakco

13.4.1. 1,2mx2,4m

13.5. Backdrop Bakco

13.6. Đồng phục Bakco

13.7. Dây dù