Kinh doanh quán "THANH" TRÀ tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kinh doanh quán "THANH" TRÀ tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre by Mind Map: Kinh doanh quán  "THANH" TRÀ tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

1. Vốn

1.1. 500 triệu/5 năm/5 người

1.1.1. lưu động 50%

1.1.2. cố định 50%

1.2. nguồn cung

1.2.1. tiết kiệm từ lương 5 năm

1.2.2. Gia đình, người thân

1.2.3. bạn bè (nhóm cộng tác)

1.2.4. vay mượn

2. Mục tiêu, chiến lược

2.1. doanh thu 3 tháng đầu

2.2. chiến lược sau 1 năm

2.3. doanh thu và chiến lược sau 2 năm...

3. Đối tượng khách hàng

3.1. học sinh cấp 2, cấp 3

3.2. công nhân (khu công nghiệp Giao Long

3.3. giới trẻ, giới viên chức

4. Phong cách, hình thức

4.1. Không gian đọc sách kết hợp âm nhạc thư giản

4.2. Hình thức: online, take away, uống tại chỗ

5. Mặt bằng

5.1. phù hợp, thuận lợi

5.2. có thời hạn để thu hồi vốn

5.3. có chỗ để xe, nhà kho..

6. Vật dụng

6.1. Bàn ghế, ly tách...

6.2. Trang trí quán

6.3. Pha chế

6.4. vệ sinh...

7. Nhân lực

7.1. Nhóm 5 người

7.1.1. Phụ trách nhân sự

7.1.1.1. đội ngũ nhân viên

7.1.2. Phụ trách tài chính

7.1.3. Phụ trách chiến lược kinh doanh, PR

8. Tiếp thị

8.1. menu

8.2. name card, logo quán

8.3. website online

8.4. hình thức khuyến mại

9. Quan hệ xã hội

9.1. Trường học pha chế

9.2. Nhà thiết kế nội thất

9.3. Nhà cung cấp nguyên, vật liệu

9.4. Học kinh doanh, quản lý

9.5. Cơ quan sở tại cung cấp giấy phép

9.6. Đội ngũ nhân viên

9.7. Nhóm cộng tác kinh doanh

10. Động lực

10.1. Tài chính

10.2. Phát triển bản thân

10.3. Thỏa mãn nhu cầu tinh thần

10.4. Cùng đam mê

10.5. Mở rộng quan hệ xã hội

11. Kế hoạch

11.1. có được việc làm ổn định sau 1 năm ra trường

11.2. Tiết kiệm 100 triệu/người/5 năm

11.3. Xác định doanh thu trong 3 tháng đầu

11.4. Tăng doanh thu 5% sau 1 năm

11.5. Tăng doanh thu 10%-20% sau 2 năm

11.6. Có chiến lược mới sau mỗi năm

11.7. Thiết kế quán theo tình hình thực tế giai đoạn

12. Sản phẩm

12.1. Trà trái cây

12.2. Trà sữa thạch trái cây

12.3. Sinh tố

12.4. Nước ép trái cây

12.5. Trà thảo mộc

12.6. Kem

12.7. ....