Теоретичні аспекти мови програмування Prolog

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Теоретичні аспекти мови програмування Prolog by Mind Map: Теоретичні аспекти мови програмування Prolog

1. Стандартні вікна середовища Turbo Prolog

1.1. Вікно "EDIT"

1.2. Вікно "Dialog"

1.3. ВІкно "Trase"

1.4. Вікно "Message"

2. Стандартні типи доменів

2.1. Char

2.2. Integer

2.3. real

2.4. string

2.5. symbol

2.6. file

3. Стандартні предикати мови Prolog

3.1. readint

3.2. readreal

3.3. write

3.4. makewindow

3.5. nl

4. Основні сфери застосування Prolog

4.1. Для будування прототипів будь-яких прикладних програм

4.2. Для будування пакетів обробки даних

4.3. Для створення "штучного інтелекту"

4.4. Для розробки додатків для ділової сфери

5. Основні конструкції логічного програмування

5.1. Терми

5.2. Твердження

5.2.1. факти

5.2.2. правила

5.2.3. питання