Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TSIQOH by Mind Map: TSIQOH

1. PENGERTIAN TSIQOH

1.1. Imam Hasan Al Banna menjelaskan bahwa makna tsiqah adalah ketenangan jundi terhadap qiyadahnya dalam hal kemampuannya dan keikhlasannya yang menjadikannya semakin cinta, menghargai, menghormati serta taat. Allah berfirman: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS. An-Nisaa’: 65).

1.2. Allah berfirman: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS. An-Nisaa’: 65)

2. Pimpinan adalah sebahagian daripada dakwah

2.1. mempercayai pimpinan dan tentera

2.2. menetukan kekuatan sesebuah sistem, jamaah,strategi, kejayaannya untuk mencapai matlamat

2.3. wujud hubungan saling percaya

2.4. Maka kebinasaanlah lebih hampir kepada mereka. (Mereka selalu berkata: Pendirian kami) mematuhi perintah dan memperkatakan perkataan yang baik (yang diredhai Allah) (Muhammad: 20-21)

3. tanggungjawab yg perlu dicapai

3.1. BERZIKIR

3.2. BACA, FAHAMI & MEMPERELOKKAN BACAAN AL QURAN

3.3. JAGA KESIHATAN

3.4. JAGA KEBERSIHAN

3.5. BERCAKAP BENAR

3.6. BERCAKAP SERIUS & BERSUNGGUH2

3.7. BERSIKAP PEMALU & SENSITIF

3.8. BERSIKAP ADIL

3.9. BERGIAT CERGAS

3.10. HATI YANG PENYANYANG, PEMURAH & PEMAAF

3.11. KEMAMPUAN MENULIS & MEMBACA

3.12. MENJALANKAN KERJA EKONOMI

3.13. ELAK JAWATAN DLM KERAJAAN

3.14. BERSUNGGUH-SUNGGUH MENJALANKAN TUGAS

3.15. MENUNAIKAN HAK ORG DGN BAIK

3.16. JAUHI JUDI

3.17. JAUHI RIBA

3.18. MENGGUNAKAN KEKAYAAN ISLAM

3.19. MEMULAU MAHKAMAH TEMPTAN & UNDANG2 TIDAK ISLAMIK

3.20. MERASAI KEHADIRAN ALLAH, MENGINGATI AKHIRAT

3.21. SENTIASA BERWUDUK

3.22. NIAT

3.23. MEMPERBAHARUI TAUBAT

3.24. MELAWAN NAFSU

3.25. JAUHI ARAK

3.26. JAUHI DARIPADA TEMPAT LARA

3.27. MENGHAPUSKAN TEMPAT HIBURAN

3.28. MENGENALI PIMPINAN

3.29. MENINGGALKAN SEGALA PERSATUAN YG TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN KPD FIKRAH ISLAM

3.30. BERUSAHA MENGGEMBANGKAN DAKWAH