คอมพิวเตอร์กราฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คอมพิวเตอร์กราฟิก by Mind Map: คอมพิวเตอร์กราฟิก

1. ภาพใน CG

1.1. การประมวลผลแบบ Raster

1.1.1. อาศัยการอ่านค่าสี

1.1.1.1. แต่ละพิกเซล

1.1.2. เก็บค่าสี

1.1.2.1. เจาะจง

1.1.2.2. เฉพาะตำแหน่ง

1.2. การประมวลผลแบบ Vector

1.2.1. อาศัยการคำนวณ

1.2.1.1. มีสี

1.2.1.2. ตำแหน่งแน่นอน

1.2.1.3. ทางคณิตศาสตร์

2. โมเดลสี

2.1. ความลึกของสี

2.1.1. สร้างสี

2.1.2. แสดงสี

2.2. โมเดลของสี

2.2.1. 1. โมเดลแบบ HSB

2.2.1.1. สายตามนุษย์

2.2.2. 2. โมเดลแบบ RGB

2.2.2.1. แสดงสีของคอมพิวเตอร์

2.2.3. 3. โมเดลแบบ CMYK

2.2.3.1. แสดงสีของเครื่องพิมพ์

2.2.4. 4. โมเดล Lab

2.2.4.1. มาตรฐานของ CIE

3. ความหมาย

3.1. กราฟิก

3.1.1. ใช้ภาพ

3.1.2. สัญลักษณ์

3.2. คอมพิวเตอร์กราฟิก

3.2.1. ใช้คอมพิวเตอร์

3.2.1.1. สร้างภาพ

3.2.1.2. ข้อความ

3.3. งานกราฟิก

3.3.1. ออกแบบ

3.3.1.1. ใช้สี

3.3.1.2. มีสัดส่วน

4. การประมวลผลภาพ

4.1. พิกเซล (พิกเซล)

4.1.1. จุดสีเหลี่ยมเล็ก ๆ

4.1.2. หน่วยความจำนิ้ว (ppi: พิกเซล)

4.2. องค์ประกอบที่รวมกันเกิดเป็นภาพ

4.3. ความละเอียดของจอภาพ

4.3.1. การ์ดหน่วยความจำ