Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tôi là Vyvy by Mind Map: Tôi là Vyvy

1. Trong vòng 1 năm

2. Công việc

2.1. Tài chính

2.1.1. Tăng nguồn thu nhập 10tr/th

2.1.2. Cân đối chi phí sinh hoạt

2.1.3. Mỗi tháng dư được 4 triệu

2.2. Chức vụ

2.2.1. Trong 1 năm phấn đấu lên vị trí BDS

2.3. Kiến thức

2.3.1. Trong vòng 6 tháng nâng cao trình độ giao tiếp tiếng anh

2.3.2. Bổ sung kỹ năng tin học văn phòng

2.3.3. Học thêm lớp quản lý nhân sự

3. Cuộc sống

3.1. Sức khỏe

3.1.1. Duy trì việc tập gym

3.1.2. Ăn uống đủ chất

3.2. Gia đình

3.2.1. Dẫn ba mẹ du lịch Đà Lạt

3.2.2. Mua xe cho em gái

3.3. Nhà ở

3.3.1. Chuyển chỗ ở hiện tại sang khu vực có an ninh tốt hơn

3.3.2. Lắp máy lạnh trong phòng