Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TITAS by Mind Map: TITAS

1. KUMPULAN SASARAN

1.1. Pelajar Institut Pengajian Tinggi Malaysia

2. PELAJAR

2.1. Berpeluang berjumpa dan berinteraksi pelbagai didsiplin, latar belakang, budaya, kaum, agama.

2.2. Berpeluang menjalankan tugasan, penyelidikan, berbincang bersama.

2.3. Berpeluang turun ke lapangan dan berinteraksi dan mengenali masyarakat termasuk minoriti.

2.4. Sedar akan nilai diri sebagai warganegara Malaysia pada peringkat akhir pendidikan forml di IPT.

3. HARAPAN

3.1. Menjadi wadah penting

3.2. Dapat menarik minat pelajar mengenali serta mendalami hal-hal yang berkaitan masyarakat, budaya, latar belakang kaum dan sistem nilai yang ada dalam Malaysia.

4. KURIKULUM

4.1. Asas semangat pembinaaan negara bangsa

4.2. Islam latar peradaban Nusantara

4.3. Pengaruh Tamadun Asia besar dalam pembinaan peradaban di Nusanatara.

5. KOMPONEN

5.1. Tamadun Islam

5.2. Tamadun Asia

6. PERKARA PENTING

6.1. Ilmu Ketamadunan

6.2. Tamadun-tamadun

7. SOLEHIN

7.1. Ilmu yang dapat menyatukan

8. ASAS

8.1. Bentuk dalam rangka pembinaan bangsa.

8.2. Perspektif besar pembinaan peradaban masa depan.