Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KMP by Mind Map: KMP

1. Stationary experiments

1.1. GNSS signály

1.1.1. Měření fluktuací

1.1.2. Časová synchronizace

1.1.2.1. Common-view

1.1.2.2. Přimýchání radiového signálu k záznamu z detektorů

1.1.2.2.1. Možnost určení přesné frekvence vzorkování a LO

1.2. Ionizing radiation measurement

1.2.1. SEVAN

1.2.2. Stationary detectors

1.2.2.1. Miony

1.2.2.2. Gama

1.2.3. Neutron detectors

1.3. Sluneční Spektrograf

1.4. Elektromagnetické měření bouřkové aktivity

1.4.1. Detekční síť pro lokalizaci výbojů

1.4.2. Mlýnek

1.5. Clouds observation

1.5.1. Cloud Profiler

1.5.2. Mrakoměr

1.6. Humidity measurements

1.6.1. He-3 neutronovy detektor

1.6.2. Mrakoměr

2. Mobile experiments

2.1. Měřící vozy

2.1.1. Detektory ionizujícího záření

2.1.1.1. Mionovy detektor

2.1.2. UAV pozemní stanice

2.1.2.1. Meteorologická čidla

2.1.2.1.1. Vítr

2.1.2.1.2. Tlak

2.1.2.1.3. Teplota

2.1.2.1.4. Elektrické pole

2.1.2.2. Komunikační antény

2.1.3. Internetové připojení

2.1.3.1. Wifi pro posádku

2.1.3.2. Ethernet pro připojení přístrojů

2.1.3.2.1. Odesílání dat na datový server

2.2. UAV - Bezpilotní letadla

2.2.1. Detektory ionizujícího záření

2.2.1.1. Mozaikový detektor

2.2.1.2. Směrový detektor neutronů

2.2.1.3. CANDY?

2.2.1.3.1. Detektor Gama

2.2.1.3.2. Miony

2.2.1.3.3. Gama

2.2.1.3.4. Neutrony

2.2.2. Měření polohy a času

2.2.3. Měření elektrického pole

2.3. Dopravní letadla

2.3.1. EDNA

2.3.1.1. Palubní dozimetry

2.3.1.1.1. Gama

2.3.1.1.2. Neutrony

2.3.1.1.3. Nabité částice

2.3.1.1.4. Miony

2.3.1.2. Srovnávací měření

2.3.1.2.1. Liulin

2.3.1.2.2. NB3201

2.3.1.2.3. LB123N

2.3.1.2.4. AIRDOS

2.3.1.2.5. Timepix

2.3.1.2.6. HAWK

2.4. Družice

2.4.1. TARANIS

2.4.2. BION-M2

2.4.3. Rusky Big CUBESAT

2.4.4. Soutěže ESA

2.4.5. ISS

3. Research Institutions

3.1. Czech Tenchnical University

3.2. Institute of Atmospherics Physics

3.3. Institute of Nuclear Physics

4. Research topics

4.1. Weather predictions, Cloud formation

4.1.1. Prediction of Thunderstorms

4.1.1.1. Prediction of lightning

4.2. Natural radio disturbances

4.2.1. GNSS receivers parameters identification

4.2.1.1. Solar radio emmissions

4.2.1.2. GNSS scitilation

4.2.1.3. Total Electron Content

4.2.2. Natural radio disturbances models for testing GNSS receivers

4.2.3. Technical elimination of propagation and jamming effects

4.3. Cloud Electrification Modelling

4.4. TFG localization

5. Laboratory Testing

5.1. Current impulse generator

5.2. High voltage laboratory measurement

5.3. Particle Accelerators

5.4. Ionizing radiation sources

6. Locations

6.1. Lomnický štít

6.2. Ondřejov

6.3. Aragat

6.4. Slovenská nížina

6.5. Věž Košetice

6.6. Hvězdárny

6.7. Milešovka