Copy of Категоріальний апарат

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of Категоріальний апарат by Mind Map: Copy of Категоріальний апарат

1. Релігія

1.1. Віра

1.2. Ретуали

2. Освіта

2.1. освіта

2.2. університет

2.3. зміна освіти

2.4. самоосвіта

3. Персоналії

3.1. Найближче оточення

4. Суспільні зміни

4.1. зміна режиму

4.2. Перебудовав

4.3. війна

4.4. зміни

4.5. використання ІКТ

5. Сприйняття суспільного устрою

5.1. релігія

5.2. суспільна рівність

5.3. протистояння

5.3.1. мітинги, протести

5.3.2. боротьба, бунтарство

5.4. суспільні норми

6. Вплив Заходу

6.1. Контакти із Заходом

6.1.1. співпраця

6.1.2. переймання досвіду

6.1.3. формування кругозору

6.2. вплив на наукову діяльність

6.3. ставлення до Заходу

7. Праця

7.1. інтелектуальна праця

7.1.1. розвиток соцыології

7.1.2. саморозвиток

7.1.3. наукові розробки

7.1.4. визнання заслуг

7.2. праця

7.2.1. різноманітність

7.2.2. фізична праця

7.2.3. праця

8. Влада

8.1. ідеологія

8.1.1. марксизм

8.1.2. політичний авторитет

8.1.3. ідеологія

8.2. демократія

8.3. комунізм

8.4. політичний устрій

8.4.1. СРСС

8.4.2. політичний устрій

8.4.3. партії

8.4.4. реформи

9. Дозвілля

9.1. подорожі

9.2. музика

9.3. читання

9.4. відпочинок

9.5. переїзди

10. Робота

10.1. професійна діяльність

10.1.1. не соціолог

10.1.2. соціолог

10.1.3. дослдник

10.1.4. науковець

10.2. сфери роботи

10.2.1. бізнес

10.2.2. наука

10.3. посада

10.3.1. керівник

10.3.2. працівник організації

10.3.3. самозайнятість

11. Соціологія

11.1. вивчення соціології

11.1.1. читання класиків

11.1.2. вивчення соціології

11.2. напрямки

11.2.1. прикладна соціологія

11.2.2. теоретична соціологія

11.3. суміжність із іншими науками

11.3.1. філософія

11.4. соціологія

11.4.1. західна соціологія

11.4.2. матеріалізм

11.4.3. соціологія

12. Сім'я

12.1. бабуся

12.2. дідусь

12.3. батьки

12.3.1. мати

12.3.2. батько

12.4. шлюб

12.4.1. чоловік

12.4.2. дружина

12.5. діти

12.6. брат

12.7. сестра

13. Суспільна активність

13.1. розвиток суспільства

14. Соціальне оточення

14.1. почуття

14.1.1. кохання

14.2. близьке оточення

14.3. знайомі

14.4. професійне оточення

14.4.1. колеги

14.4.2. наставники

14.5. сприйняття суспільством

15. Особистісні характеристики

15.1. стан здоров'я

15.2. оптимізм

15.3. сумніви

15.4. переконання

16. Матеріальні умови життя

16.1. благоустрій поселення

16.2. матеріальні витрати

16.3. матеріальне забезпечення

16.4. заробляння грошей