PENGELASAN PELAT 2F DAN 2G SMAW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGELASAN PELAT 2F DAN 2G SMAW by Mind Map: PENGELASAN PELAT 2F DAN 2G SMAW

1. Teknik Pengelasan

1.1. Pengelasan 2F

1.2. Pengelasan 2G

2. Permeriksaan Hasil Las

2.1. Pengamatan Langsung

2.2. Pengamatan Rigi Las

2.3. Pemeriksaan Tinggi Las

3. Posisi Pengelasan

3.1. Pengelasan Pada Pelat

3.1.1. 1F,2F,3F dan 4F

3.1.2. 1G,2G,3G dan 4G

3.2. Pengelasan Pada Pipa

3.2.1. 1f, 2F, 5F dan 6F

3.2.2. 1G,2G,5G dan 6G

4. Persiapan

4.1. Pembuatan Kampuh Las

4.1.1. Sambungan Sudut

4.1.2. Sambungan Tumpul

4.2. Las Catat

5. Kriteria Hasil Las

5.1. Mengacu ke Standar WPS

6. Cacat Las

6.1. Retak

6.2. Terak Terperangkap

6.3. Lubang Akhir Jalur Las

6.4. Jalur Las Terlalu Lebar

6.5. Ukuran Kaki Las Tidak Sama

6.6. Undercut

6.7. Overlap

6.8. Cekungan Pada Akar Las

6.9. Keropos

6.10. Pengisian Jalur Kurang

6.11. Kurang Penetrasi

6.12. Kelebihan Penetrasi

6.13. Bentuk Jalur Las Tidak Simetris

6.14. Kelebihan Tinggi Pengisian

6.15. Bebas Pukulan

6.16. Distorsi

6.17. Tidak Segaris Lurus

7. Perbaikan Hasil Las

7.1. Retak

7.2. Jalur Las Teralu Lebar

7.3. Undercut

7.4. Overlap

7.5. Pengisian Jalur Kurang

7.6. Keropos

7.7. Bentuk Jalur Tidak Simetris

7.8. Kelebihan Pengisian