рапопорт

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
рапопорт by Mind Map: рапопорт

1. опис феномену

1.1. визначення терміну

1.2. важливість та переваги використання Р

1.3. механізми та етапи розвитку Р

2. розвиток стану

2.1. фаза "підлаштування"

2.1.1. суть фази

2.1.2. дії для розвитку фази "Підлаштування"

2.1.3. результат успішно пройденої фази П.

2.2. фаза "Ведення"

2.3. власне стан рапопорту