Kredibilita

Myšlienková mapa na tému kredibilita webového sídla

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kredibilita by Mind Map: Kredibilita

1. definície

1.1. dôvera

1.2. dôveryhodnosť

1.3. spoľahlivosť

1.4. odbornosť

1.5. kvalita

1.6. istota

1.7. oboznámenosť

1.8. stav (vo vzťahu k informáciám) a nie charakteristika

2. vlastnosti

2.1. subjektívna

2.2. nestabilná

2.3. dynamická

2.4. nedá sa exaktne merať

3. typy

3.1. odhadovaná

3.2. domnelá

3.3. povrchová

3.4. skúsenostná

3.5. vnímaná

3.6. automatizovaná

3.7. dokázateľná

3.8. nákladová

3.8.1. finančné náklady

3.8.2. úsilie používateľa

3.9. distribuovaná

4. vplyvy

4.1. zo strany používateľa

4.1.1. poznatky

4.1.2. sklon k dôvere

4.1.3. skúsenosť

4.1.4. zručnosť

4.1.5. vedľajšie benefity

4.1.6. vedomie zraniteľnosti

4.1.7. individuálne rozdiely medzi používateľmi

4.2. zo strany webového sídla

4.2.1. benevolencia

4.2.2. integrita

4.2.3. informačné faktory

4.2.4. bezpečnosť

4.2.5. súkromie

4.2.6. použiteľnosť

4.3. z okolia

4.3.1. konkurencia

4.3.2. kultúra

4.3.3. referencie

4.3.4. renomé

4.3.5. uznanie treťou stranou

4.3.6. právny rámec

4.3.7. aktuálna situácia

4.3.7.1. ekonomická

4.3.7.2. ...

5. znaky

5.1. bezpečnostné prvky

5.1.1. bezpečnosť transakcií

5.1.2. bezpečnosť prenosu informácií

5.1.3. certifikáty

5.1.4. záruka kvality

5.2. čas

5.2.1. aktualizácia

5.2.2. aktuálnosť

5.3. forma

5.3.1. dizajn

5.3.2. layout

5.4. funkcionalita

5.4.1. efektívnosť

5.4.2. jednoduchá použiteľnosť

5.4.3. prístupnosť

5.5. obsah

5.5.1. čitateľnosť

5.5.2. informačná štruktúra

5.5.3. informačné zameranie

5.5.4. informačný dizajn

5.5.5. tón

5.5.6. jasnosť informácií

5.5.7. pokrytie témy

5.5.8. pravdivosť informácií

5.5.9. presnosť informácií

5.5.10. správnosť informácií

5.6. zámer

5.6.1. dobrý zámer

5.6.2. etika

5.6.3. morálka

5.6.4. motív

5.6.5. užitočnosť

5.6.6. zodpovednosť

5.6.7. jedinečnosť

5.6.8. objektívnosť

5.7. meno

5.7.1. autorita

5.7.2. referencie

5.7.3. renomé

5.7.4. reputácia

5.7.5. reklama

5.7.6. erudícia

5.7.7. kompetencia

5.7.8. kvalifikácia

5.7.9. profesionalizmus

5.7.10. kontext v rámci iných zdrojov

5.7.11. symboly

5.7.12. symptómy