Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kredibilita by Mind Map: Kredibilita
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kredibilita

definície

dôvera

dôveryhodnosť

spoľahlivosť

odbornosť

kvalita

istota

oboznámenosť

stav (vo vzťahu k informáciám) a nie charakteristika

vlastnosti

subjektívna

nestabilná

dynamická

nedá sa exaktne merať

typy

odhadovaná

domnelá

povrchová

skúsenostná

vnímaná

automatizovaná

dokázateľná

nákladová

distribuovaná

vplyvy

zo strany používateľa

zo strany webového sídla

z okolia

znaky

bezpečnostné prvky

čas

forma

funkcionalita

obsah

zámer

meno