Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kredibilita by Mind Map: Kredibilita
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kredibilita

definície

dôvera

dôveryhodnosť

spoľahlivosť

odbornosť

kvalita

istota

oboznámenosť

stav (vo vzťahu k informáciám) a nie charakteristika

vlastnosti

subjektívna

nestabilná

dynamická

nedá sa exaktne merať

typy

odhadovaná

domnelá

povrchová

skúsenostná

vnímaná

automatizovaná

dokázateľná

nákladová

finančné náklady

úsilie používateľa

distribuovaná

vplyvy

zo strany používateľa

poznatky

sklon k dôvere

skúsenosť

zručnosť

vedľajšie benefity

vedomie zraniteľnosti

individuálne rozdiely medzi používateľmi

zo strany webového sídla

benevolencia

integrita

informačné faktory

bezpečnosť

súkromie

použiteľnosť

z okolia

konkurencia

kultúra

referencie

renomé

uznanie treťou stranou

právny rámec

aktuálna situácia, ekonomická, ...

znaky

bezpečnostné prvky

bezpečnosť transakcií

bezpečnosť prenosu informácií

certifikáty

záruka kvality

čas

aktualizácia

aktuálnosť

forma

dizajn

layout

funkcionalita

efektívnosť

jednoduchá použiteľnosť

prístupnosť

obsah

čitateľnosť

informačná štruktúra

informačné zameranie

informačný dizajn

tón

jasnosť informácií

pokrytie témy

pravdivosť informácií

presnosť informácií

správnosť informácií

zámer

dobrý zámer

etika

morálka

motív

užitočnosť

zodpovednosť

jedinečnosť

objektívnosť

meno

autorita

referencie

renomé

reputácia

reklama

erudícia

kompetencia

kvalifikácia

profesionalizmus

kontext v rámci iných zdrojov

symboly

symptómy