Недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціо...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує з метою накопичення пенсійних внесків на корись учасників з подальшим управлінням пенсійними активами by Mind Map: Недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує з метою накопичення пенсійних внесків на корись учасників з подальшим управлінням пенсійними активами

1. функції:

1.1. забезпечення адміністрування пенсійних активів

1.2. забезпечення управління пенсійними активами

1.3. забезпечення зберігання пенсійних активів

2. види:

2.1. професійні

2.2. корпоративні

2.3. відкриті

3. учасники

3.1. громадяни України

3.2. іноземці

3.3. особи без громадянства

4. мета діяльності:

4.1. накопичення пенсійних коштів

4.2. здійснення пенсійних виплат учасникам

5. засновниики:

5.1. відкритого-одна або кілька осіб, які можуть бути засновниками одного або кількох НПФ

5.2. корпоративного -юр. особа, працедавець, або кілька таких юр. осіб

5.3. професійного: - об'єднання фіз. осіб, включаючи профспілки -фіз. особи, пов'язані родом занять - об'єднання юр. осіб працедавців

6. вкладники:

6.1. роботодавець учасника

6.2. профспілка, або об'єднання профспілок щодо своїх учасників

6.3. сам учасник фонду

6.4. родичі та близькі учасника

7. Інвестиції

7.1. ринки:

7.1.1. фондовий

7.1.2. валютний

7.1.3. цінних металів

8. статут НПФ містить:

8.1. найменування фонду

8.2. відомості про засновників

8.3. порядок укладення контрактів

8.4. умови набуття статусу учасника

8.5. умови сплати вснесків

8.6. порядок використання пенсійних активів фонду

8.7. порядок його припинення

8.8. порядок внесення змін до статуту тощо