Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Goed onderwijs by Mind Map: Goed onderwijs

1. Rekenen

1.1. De ijsbergmetafoor

1.2. Realistisch rekenen (reconstructie didactiek)

1.3. Vakdidactiek

1.4. Methode

1.5. Kerndoelen

2. Taal

2.1. Stellen

2.2. Spelling

2.3. Grammatica

2.4. Woordenschat

2.5. Methode

2.6. Kennisbasis taal

2.7. Kerndoelen

3. Aardrijkskunde

3.1. Geografisch wereldbeeld

3.2. Vakdidactiek

3.3. Geowijzer

3.4. Methode

3.5. Kerndoelen

4. Geschiedenis

4.1. Beeldvormers

4.2. 10 tijdvakken

4.3. Kerndoelen

5. Natuur en techniek

5.1. Buiten les

5.2. Binnen les

5.3. Kerndoelen

6. Kunstzinnige oriëntatie

6.1. Muziek

6.2. Dans

6.3. Drama

6.4. Kerndoelen

7. Beeldendevorming

7.1. Kunst

7.2. Kerndoelen

8. Werkvormen

8.1. Coöperatieve werkvormen

8.2. Samenwerkingsvormen

8.3. Interactieve werkvormen

8.4. Opdrachtsvormen

9. Ontwikkeling

9.1. Morele ontwikkeling

9.1.1. Kohlberg

9.2. Cognitieve ontwikkeling

9.2.1. Piaget

9.3. Identiteitsontwikkeling

9.3.1. Erikson

9.4. Sociaal-emtionele ontwikkeling

10. Humor

11. Enthousiasme

12. Directe instructie model

12.1. Lesdoelen

12.2. Activeren voorkennis

12.3. Instructie

12.4. Verweking

12.5. Evaluatie

13. Structuur

14. Les

14.1. Lesvoorbereiding

14.2. Lesdoelen

14.2.1. Productdoel

14.2.2. Procesdoel

14.3. Les evaluatie

15. Vertrouwen

16. Veilige leeromgeving

17. Interactie

18. Aanpassen aan leerlingen

19. Effectieve leraarcommunicatie

19.1. Mimiek

19.2. Stem

19.3. Gebaren

19.4. Lichaamshouding

19.5. Oogcontact

19.6. Positie in de groep

20. Inlevingsvermogen

21. Normen en waarden

22. Stimuleert

23. Motiveert

24. Modelling (Bandura)

25. Prikkelen en uitdagen

26. Kennis over leerlingen

27. Levensbeschouwing

27.1. Kerndoelen