ระบบการสนทนาเพื่อการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบการสนทนาเพื่อการสื่อสาร by Mind Map: ระบบการสนทนาเพื่อการสื่อสาร

1. การแสดงสถานะ ส่วนแสดงสถานะของการใช้งาน นับได้มีความสำคัญต่อผู้ใช้งานโปรแกรม Instant messenger แทบทุกโปรแกรม ทั้งนี้เนื่องจากคู่สนทนา จะได้ไม่เสียเวลาและอารมณ์ติดต่อไปแล้วไม่มีการตอบสนองกลับ หรืออาจกล่าวได้ว่าส่วนของการแสดงสถานะเป็นที่บ่งบอกถึงมารยาทในการใช้งานโปรแกรมประเภท Instant messenger การใช้งานให้คู่สนทนาฝั่งตรงข้ามทราบ

1.1. 1. offline หมายถึง ไม่ได้ใช้งาน หรือปิดการติดต่อ

1.2. 2.Online หมายถึง สถานะพร้อมใช้งานและรับการติดต่อ

1.3. 3.Away หมายถึงอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานและรับการติดต่อได้แต่อาจจะตอบช้า

1.4. 4. Not Avaailable หมายถึง ไม่ว่างตอบ

1.5. 5. Do not disturb หมายถึง ห้ามยุ่งและวุ่นวาย

2. มารยาทในการสนทนา บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2.1. 1. ไม่เขียนคำหยาบคาย

2.2. 2. ไม่ควรตำหนิ ด่า กันระหว่างสนทนา และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็ฯที่เป็นอคติ หรือระบายความรู้สึกที่ไม่ดีต่อใครบ้างคน และไม่ควรนำเรื่องน่าอับอายของผู้อื่นมาสนทนาเขียนลงบนหัวข้อสนทนา

2.3. 3. ไม่ควรนำเรื่องส่วนตัวมาเปิดเผยมาสนทนากัน

2.4. 4. การร่วมกิจกรรม web Board ควรโพสต์หัวข้อที่น่ามีประโยชน์ไม่ใช่หัวข้อที่เสียเวลา ไร้ประโยชน์

2.5. 5. ข้อความที่ใช้ควรเป้ฯข้อความที่สุภาพและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแม้จะไม่เห็นด้วย ควรติและให้ข้อเสนอแนะ

2.6. ข้อควรระวัง

2.7. 1. อย่าเชื่อผู้สนทนาที่เราไม่่รู้จัก

2.8. 2. อย่าบอกชื่อ ที่อยู่ และหมานเลยโทรศัพท์จริง ของผู้ใช้ให้กับคู่สนทนาที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

3. ประเภทการสนทนาและการสื่อสารบนระบบเครือข่าย

3.1. 1. การแชทข้อมูลสื่อสารผ่าน server เป็นการสื่อสาร โดยคู่สนทนาจะพิมพ์ข้อความสื่อสารไปยัง server จากนั้น server จะส่งข้อความทั้งหมดมาแสดงที่หน้าจอของทุกคนที่กำลังร่วมวงสนทนาได้พร้อมกัน

3.2. 2. การแชทผ่านเว็บ (web chat) หรือ chat room โดยเว็บไซต์ที่ให้บริการจะทำการกำหนดห้องที่ให้บริการ หรือบางแห่งอาจให้ผู้สนทนาสร้างห้องเพื่อสนทนาเฉพาะกลุ่มที่ต้องการได้ ในปัจจุบัน chat room ได้ถูกพัฒนามีหลากหลายรูปแบบ เป็น Flash ASP,PHP หรือ Javascript เป็นต้น เป็นการเพิ่มลูกเล่นในการสนทนามากขึ้น

3.3. 3. การแชทผ่านโปรแกรม เป็นการสนทนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สื่อสารด้วยข้อความเหมือนห้องแชททั่วไป แต่เปลี่ยนจากหน้าเว็บมาอยู่บนโปรแกรมสำเร็จรูป รองรับการทำงานที่สะดวกขึ้น

3.4. 4.การแชทระหว่างผู้ใช้โดยตรงเป็นการสื่อสารที่ server ทำหน้าที่เพียงแค่บอกตำแหน่งเริ่มต้นให้โปรแกรมของคู่สนทนา สามารถสื่อสารข้อมูลถึงกัน โปรแกรมเหล่านี้ Instant Messaging เป็นการสื่อสารข้อความแบบทันทีทันใด

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสนทนา

4.1. 1.โปรแกรมเพิร์ท (PIRCH) PIRCH เป็นโปรแกรมสนทนา ประเภท Internet Relay Chat ที่ใช้เชื่อมต่อเข้าไปยัง server ที่ให้บริการ การสนทนาจะทำเหมือนกับการส่งข้อความ (message) คุยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยเครือข่ายอินเต้องเปิดอร์เน็ต เราเรียกวิธีนี้ว่ากาารแชท เมื่อต้องการสนทนาจะต้องเปิดเข้าที่โปรแกรม PIRCH เท่านั้น

4.2. 2. โปรแกรมไอซีคิว (ICQ) คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ที่นิยมใช้งานมากที่สุดอีกอันหนึ่ง เป็นคำย่อมาจากคำว่า "I Seek you" เป็นโปรแกรมสำหรับการติดต่อสื่อสารที่สามารถทำได้การ ได้แบบออนไลน์คือ สามารถคุยกันได้ทันที หรือฝากข้อความไว้ โดยก่อนที่จะใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อขอรับเลขประจำตัว หรือ UIN เมื่อเราจะติดต่อกับใครก็ใช้เลขประจำตัวที่ได้มานี้

4.3. 3.ซอฟแวร์คิวคิว(QQ) คือซอฟแวร์สำหรับใช้รับ- ส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ตในลักษณะ Instant messenger (IM) ซอฟแวร์นี้สามารถช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆของเราได้เป็นอย่างดี

4.4. 4. Yahoo messenger คืออีกหนึ่งบริการ แชท หรือการคุยกับเพื่อนๆที่ออนไลน์อยู่โดยการรับ และส่งข้อความผ่านคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่มี Yahoo ID และ Password โปรแกรมแชทนี้จะสามารถติดต่อกันได้ระหว่างผู้ที่มีอีเมลล์ ยาฮูเหมือนกัน เท่านั้น

4.5. 5.MSN Messenger โปรแกรมสนทนาที่สร้างโดยบริษัท Microsoft ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ อีเมลล์ ที่ใช้ฟรีอีเมลล์ของHotmail โปรแกรมMSNมีประโยชน์ช่วยให้เราสนทนากับคนอื่นได้ทีละหลายๆคนในครั้งเดียว โปรแกรม Microsoft หรือเป็นโลโก้ของเว็บไซต์ msn.com ซึ่งหากเราจะเข้าไปใช้งาน MSN Messenger สามารถเข้าไปได้ที่ msn.com หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีการใช้ MSN เช่น www.hotmail.com ซึ่งจะให้เราสมัครเข้าไปใช้ได้โดยจะถามชื่อ password หรือข้อมูลทั่วๆไปคล้ายกับการสัคร e-mail