PUDOKKAAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PUDOKKAAT by Mind Map: PUDOKKAAT

1. OPPIMATERIAALI AUTENTTISET AINEISTOT

1.1. Lukiolainen tuottaa itse ja opiskelijaryhmässä puolet omasta oppimateriaalistaan. OPPIYHTEISÖN KOHDASSA TEESI, JOSSA OTETAAN KANTAA MYÖS TÄHÄN.

1.1.1. Painetusta oppimateriaalista on luovuttu kokonaan.

2. Lukiot erikoistuvat opiskelijoiden yksilöllisten oppimistapojen perusteella. (LUKIOVERKKO)

3. Suomessa toimii v. 2030 sata lukiota, joilla voi olla yksi tai useampia toimipisteitä tai filiaaleja.

3.1. Vuonna 201 lukioita on aikuslukiot mukaanlukien yli 400. Jatkossa lukiot ketjuuntuvat, verkottuvart ja keskittyvät väestön keskittyessä suuriin asutuskeskuksiin ja entistä suuremman osan ikäluokasta hakeutuessa ammatillisin opintoihin.

4. Opettajilla ei ole luokkaopetusta, vaan he ohjaavat ajasta ja paikasta riippumattomia oppimisprojekteja.

5. SELITE: Koulutuksen kontrolliohjauksesta siirryttiin vuosituhanten kahta puolta kansalliseen ja kansainväliseen arviointiohjaukseen (ks. Koulutuksen arviointikeskus http://www.helsinki.fi/cea/, Koulutuksen tutkimuslaitos http://ktl.jyu.fi/, Pisa http://www.pisa.oecd.org/ ). Vuonna 2030 arviointitoiminta on laajentunut suoritusten hyväksymiseen ja sertifiointiin sekä yleissivistävässä että ammatillisessä koulutuksessa.

6. Tietoverkon ja lähteiden käyttö on luonnollinen osa kaikkia näyttöjä (ARVIOINTI, OPPIMATERIAALI)

7. Lukion opettajilta edellytetetään kykyä opettaa englanninkielisillä kursseilla. (ajatus Futurex-tuloksista)

8. OHJAUS, ERITYINEN TUKI, ITSEOPPIMINEN

9. Lukioita kehitetään palvelukeskuksina, joihin keskitetään myös perusopetus, liikuntatilat, vanhusten palveluyksikkö, päiväkoti, kirjasto, kahvila sekä joitain pienyrityksiä (OPPIYHTEISÖ)

9.1. Lukio-opintoihin kuuluu pakollisena ammattiopintoja.

10. Opettajien ja koulujen asenne kansallisten opetussuunnitelmien ohjaukseen on muuttunut opetussuunnitelmavastaisuudeksi

10.1. SELITE: Yleisökommentti Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030-seminaarissa Imatralla maaliskuussa 2011: "Näitä opetussuunnitelmiahan tulee ja menee, mutta minä opetan samalla tavalla kuin ennenkin!" Tutkimus nykyisistä opettajien opetussuunnitelma-asenteista: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10660/jharkonen.pdf?sequence=1.

11. Suomalaisen lukiotutkinnon voi suorittaa usealla kielellä (esim. arabiaksi ja venäjäksi). TÄMÄNSUUNTAINEN ON JO PERUSBAROMETRISSA.

12. Suosituissa lukioissa on lukukausimaksu.

13. Tehokkuusyhteiskunta on johtanut pinnalliseen ajatteluun. (ks. varsinainen barometri Oppiminen ja yhteiskunta-mittari teesi 3 Yhteinen aika)

14. Opiskelijat osallistuvat atiivisesti oman lukionsa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

15. Opetus lukioissa on organisoitu tiimeiksi, joiden avainosaamisia ovat opintojen ja opiskelijan ohjaus, toiminnan suunnittelu ja oppimismahdollisuuksien toteuttaminen, yhteistoiminnan organisointi ja opintosuoritusten arviointi ja hyväksilukeminen. (TUNNISTAMINEN, OHJAUS)

16. Lukio-opintoihin sisällytetään yleisesti yliopistojen, yritysten ja yhteisöjen tarjoamia kursseja. (OPPIYHTEISÖ, OPPIMATERIAALI) TÄMÄ EI HAJOITTANUT TESTIPANEELIA NIMEKSIKÄÄN.