Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Spreken by Mind Map: Spreken
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Spreken

Aantekeningen

hoe maak je aantekeningen?

1.Onderwerp: waar gaat het over?

2.Hoofdzaken: wat is het belangrijkste wat er word verteld over het onderwerp?

3.Conclusie: de slotsom

Belankrijk

De opbouw, zinnen die de opbouw van een presentatie duidelijk maken.

Verband, woorden of zinnen die een verband aangeven.

Schematisch

gebruik:

streepjes (-)

getallen(1, 2, 3)

letters (A, B ,C)

pijlen

boomstructuren

Informatief gesprek

voorbereiding

scrijf de belangrijkste vragen kort en duidelijk op.

maak als het nodig is een afspraak

het gesprek voeren

stel je vragen rustig en duidelijk

luister goed naar de ander

kijk de ander aan

laat de ander uitpraten

vraag door als je het niet begrijpt

herhaal wat de ander zegt in eigen woorden, zo kun je controleren of je het goed hebt begrepen, zo onthoud je het beter

maak aantekeningen tijdens het luisteren

Betogende spreekbeurt

Overtuigen

je wilt mensen overtuigen van jouw standpunt

overtuigen doe je met behulp van een argumenten

onderdelen

inleiding: de aandacht van het publiek trekken

middenstuk: je geeft argumenten voor je standpunt

slot: herhaal je standpunt en sluit af met een pakkende uitspraak

voorbereiding

kies een onderwerp

zoek informatie

bepaal je standpunt

bedenk argumenten voor je standpunt

maak een inleiding, middenstuk en slot

maak een spiekbriefje

oefen je speekbeurt

de spreekbeurt

praat luid, duidelijk en rustig, maar ook enthousiast en overtuigend

kijk je publiek aan

gebruik je spiekbriefje als geheugensteun

Onderhandelingsgesprek

Onderhandelen

voorbereiding, vraag je van tevoren af:, wat wil je zelf het liefst bereiken?, met welk resultaat ben je nog niet tevreden?, wat wil de ander waarschijnlijk bereiken

het gesprek voeren, begin het gesprekmet een verkenning: probeer erachter te komen wat de ander wil, vertel niet meteen met welk resultaat jij ook nog genoegen neemt, geef argumenten voor je standpunt en luister goed naar de argumenten van de ander, weeg elkaars argumenten af en kom tot de oplossing, onderhandel tot beide partijen tevreden zijn

Vergaderen

vergadering

onderleiding van een voorzitter

overlegd aan de hand van een agenda

de notulist maak een verslag: de notulen

volgorde

opening

notulen van de vorige vergadering doornemen

verschillende agendapunten worden behandeld

rondvraagaan is er tijd voor iedereen voor een korte vraag

sluiting

de vergadering houden

taken van de voorzitter, hij houdt de tijd in de gaten, hij zorgt dat alle agendapunten aanbod komen, hij vat af en toe samen wat de deelnemers hebben gezegd

taken van de deelnemers, ze nemen afctief deel aan discussie, ze luisteren goed naar elkaar, ze laten elkaar uitpraten, ze reageren op een goede manier op elkaar

presenteren

voorbereiden

maak een inleiding, middenstuk en slot.

maak een powerpoint, poster of sheets

maak een spiekbriefje

oefen je presentatie

check of alles goed werkt

presentatiehouden

paat rustig en duidelijk

spreek met een klein beetje overdrijving

let op je houding!, sta rechtop, stop je handen niet in je zakken, maak contact met het publiek

geef niks door maar laat het voor de klas zien

zorg dat iedereen het kan zien