Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grammatica by Mind Map: Grammatica

1. Telwoord

1.1. geven een hoeveelheid of volgorde aan

1.2. hoofdtelwoord: geeft aantal of hoeveelheid aan.

1.3. rangtelwoord: geeft plaats in een rij aan.

1.4. bepaald telwoord: geeft precies een aantal of preziece plaats in een rij aan.

1.5. onbepaald telwoord: geeft onduidelijk aantal of een ondeuidelijke plaats in een rij aan.

2. Zinsdeelstukken

2.1. extra informatie over de kern

3. Bijvoeglijke bepaling

3.1. bepaling bij zelfst.nw

3.2. voor of achter zelfst.nw

3.3. vb bijv bepaling: telwoorden, kan in het naamwoordelijk deel van het naamwoord zitten

4. betrekkelijk voornaamwoord

4.1. die, dat, wie of wat

4.2. het woord waar het betrekkelijk vnwoord, naartoe wijst > antecedent