Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Spreken by Mind Map: Spreken

1. aantekening

1.1. onderwerp

1.2. hoofdzaken

1.3. conclusie

2. betogende spreekbeurt

2.1. inleiding

2.2. middenstuk

2.3. slot

3. schematisch

3.1. streepjes

3.2. getallen

3.3. letters

3.4. pijlen

3.5. boomstructuren

4. informatief gesprek

4.1. rustig en duidelijk

4.2. luister goed

4.3. aankijken

4.4. laat diegene uitpraten

4.5. herhaal in eigen woorden

4.6. maak aantekeningen

5. belangrijk!

5.1. opbouw

5.2. verband

6. voorbereiden

6.1. onderwerp kiezen

6.2. informatie

6.3. standpunt over het onderwerp

6.4. argumenten bij je standpunt

6.5. spiekbriefje

6.6. oefenen

7. onderhandelingsgesprek

7.1. voorbereiden

7.1.1. wat wil je zelf het liefst bereiken?

7.1.2. met welk resultaat ben je nog net tevreden?

7.1.3. wat wil de ander waarschijnlijk bereiken?

8. onderhandelingsgesprek voeren

8.1. verkenning

8.2. niet gelijk je resultaat vertellen

8.3. geef argumenten

8.4. weeg elkaars argumenten af

8.5. onderhandel tot beide partijen tevreden zijn

8.6. herhaal aan het einde van het gesprek de gemaakte afspraken

9. vergaderen

9.1. voorzitter

9.2. notulist

9.3. notulen

9.4. agenda

9.4.1. opening

9.4.2. notulen

9.4.3. verschillende agendapunten

9.4.4. rondvraag

9.4.5. sluiting