Økonomisk vækst i Danmark

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Økonomisk vækst i Danmark by Mind Map: Økonomisk vækst i Danmark

1. Bilag 1:

1.1. Robotterne overtager

1.1.1. Hurtigere

1.1.2. Ingen løn

1.1.3. Ingen arbejdsskadeerstatning

1.1.4. Strukturarbejdsløshed

1.2. Arbejdsløsheden falder inden for det økonomiske erhver

1.2.1. Jura, jornalistisk, medicin, fabriksarbejdere

1.2.2. 40% på 10 år

1.2.3. Wall Street = 60-70% software

1.3. Nogle jobs med mobilitet og menneskelige aspekter vil overleve de næste 15-20 år

1.3.1. elektrikerer

1.3.2. hjemmepleje

1.3.3. vv'ser

1.3.4. de kreative vil overleve

1.4. Konsekvens: utopisk samfund

1.4.1. kunstig intelligens

1.4.2. alle får penge, alle kan stadig forbruge

1.5. Løsning: Kommunisme og Kapitalisme

1.5.1. Basisindkomst

1.6. Hvad vil der ske med økonomien?

1.6.1. Inflation/deflation?

2. Bilag 2:

2.1. Økonomisk kredsløb

2.2. Danmark: lavkonjunktur => neutalkonjunktur => overophedning

2.2.1. Mangel på arbejdskraft og høje lønstigninger

2.2.1.1. Ingen gæstearbejdere

2.2.1.1.1. Højkonjunktur i Østeuropa

2.3. Ingen skattelettelser!

2.3.1. Skaber overophedning

2.4. Konsekvens

2.4.1. Inflation

2.4.1.1. Efterspørgsel stor, udbuddet lille

2.5. Betalingsbalancen skal være i balance

2.6. Se tabel 5 bilag 4

3. Bilag 3

3.1. Væksten stiger

3.1.1. For meget?

3.1.1.1. Giver anledning til overvejelser i regering

3.1.2. Global økonomi har store konsekvenser for Danmark

3.1.2.1. Brexit og Trump måske negativt

3.1.2.2. 27 lande i EU vil opleve vækst i år 2017

3.1.2.3. Højkonjunktur

3.1.3. Privatforbruget, eksporten, virksomhedernes optimisme, beskæftigelsen, boligpriserne stiger

3.1.4. Automatisk budgetreaktion: den offentlige sektor vil i forbindelse med lavkonjunktur bruge penge i samfundet fx dagpenge til arbejdsløse og dette vil lægge en dæmper på krisen og skabe vækst

3.2. Det idelle: konjunktursvingninger

4. Bilag 4

4.1. Udvikling i BNP

4.1.1. Steget fra 440 milliarder til 490 milliarder fra 2009 til 2016+

4.2. Udvikling i beskæftigelsen

4.2.1. Lav i finanskrisen men på vej opad

4.2.1.1. 2013 var 2750000 millioner mennesker i beskæftigelse, er steget til 2900000 millioner i 2017

4.3. Eksport og import stiger

4.3.1. Betalingsbalancen

4.3.2. Skal være i balance eller mere eksport

4.3.3. I 07 importerede vi mere end vi eksporterede - finanskrise

4.3.4. I 09 faldt både import og eksport

4.4. Vækst i samhandelspartnere

5. Bilag 5

5.1. Skattelettelser er en god ting

5.1.1. mangel på kvalificeret arbejdskraft

5.1.1.1. udbudsreformer

5.1.1.2. arbejdsmarkedsreform

5.1.1.3. efterlønsordning

5.1.2. Ekspansiv finanspolitik

5.1.3. Borger får flere penge mellem hænderne

5.1.3.1. Større forbrug

5.2. Liberal ideologi