DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. DEFINISI

1.1. Komunikasi duahala secara formal atau informal.

1.2. Dialog antara tamadun melibatkan komunikasi interaktif antara dua peradaban yang sedia bersedia berkongsi nilai dan pandangan.

2. KONSEP

2.1. Persefahaman dan komunikasi antara tamadun tentang elemen kemasyarakatan tanpa prejudis.

3. KAEDAH

3.1. Mesti mempunyai sikap dan fikiran yang terbuka

4. PERANAN

4.1. Mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam membentuk sesebuah tamadun

4.2. Tempat untuk meluangkan idea masing - masing

4.3. Meningkatkan kefahaman dan menambah pengetahuan tentang peradaban bangsa.

5. GARIS PANDUAN

5.1. Mengamalkan sikap keterbukaan dan toleransi antara dua pihak

5.2. Tidak bersikap prejudis

5.3. Menghormati pendapat orang lain

5.4. Mendatangkan faedah kepada kedua pihak

5.5. Hendaklah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap tamadun orang lain

6. HALANGAN

6.1. Berasa rendah diri kerana tidak bersedia untuk berdialog

6.2. Bimbang melibatkan isu pertukaran agama sekiranya ia menjadi topik utama

6.3. Wujudnya syak wasangka

6.4. Kekurangan sikap toleransi

6.5. Sikap fanatik dan semangat assabiyah yang melampau