Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A kén by Mind Map: A kén

1. Vegyjele

1.1. S

2. Atomtömege

2.1. 32

3. Előfordulása a természetben

3.1. Szabad állapotban: a föld alatt és a földkéreg felszínén

3.2. Vegyületek formájában: H2S, SO2,CaSO4, MgSO4

4. Előállítása

4.1. Bányásszák

5. Felhasználása

5.1. Gyógyszerek előállításához

5.2. Gyufagyártás ,lőpor előállításához

5.3. Kénsav előállításához

6. Fizikai tulajdonságai

6.1. Szilárd, kristályos, sárga színű

6.2. Kellemetlen szagú

6.3. Vízben oldhatatlan

6.4. Rossz hő- és elektromosvezető

7. Kémiai tulajdonságai

7.1. Reakciója hidrogénnel

7.1.1. H2 + S → H2S

7.2. Reakciója fémekkel

7.2.1. 2Ag + S → Ag2S

7.2.2. 2Al + 3S → Al2S3

7.2.3. Fe + S → FeS

7.3. égése:

7.3.1. S + O2 → SO2