SZÉNHIDROGÉNEK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SZÉNHIDROGÉNEK by Mind Map: SZÉNHIDROGÉNEK

1. Alkánok

1.1. telített szénhidrogének

1.2. általános képlet: CnH2n+2

1.3. elnevezés

1.4. elnevezés

1.4.1. -án végződés

1.4.2. saját név

1.4.3. elágazó láncú alkánoké

1.4.3.1. I.U.P.A.C.

1.5. homológ sor

1.5.1. metilén csoport:CH2

1.6. gyökök

1.6.1. metil

1.6.2. metilén

1.6.3. propil

1.7. szerkezet

1.7.1. zegzúgos

1.8. izoméria

1.8.1. láncizoméria

1.9. fizikai tulajdonságok

1.9.1. halmazállapot

1.9.2. oldhatóság

1.9.3. sűrűség

1.9.4. szín,szag

1.10. kémiai tulajdonságok

1.10.1. helyettesítési rakciók

1.10.2. izomerizáció

1.10.3. hőbontás

1.10.3.1. krakkolás

1.10.3.2. dehidrogénezés

1.10.4. égés

1.11. felhasználás

2. Alkének

2.1. telítetlen szénhidrogének

2.2. általános képlet:CnH2n

2.3. elnevezés

2.3.1. -én végződés

2.4. szerkezet

2.5. izoméria

2.5.1. lánc

2.5.2. geometriai

2.5.3. helyzeti

2.6. fizikai tulajdonságok

2.6.1. forrás és olvadáspont

2.6.2. oldhatóság

2.6.3. sűrűség

2.6.4. szín,szag

2.7. kémiai tulajdonságok

2.7.1. addíció

2.7.1.1. H2

2.7.1.2. X2

2.7.1.3. HCl, HBr,HI

2.7.1.3.1. Markovnyikov-szabály

2.7.2. polimerizáció

2.7.3. oxidáció

2.7.3.1. enyhe

2.7.3.2. erélyes

2.7.4. allil -helyzetű szubsztitúció

3. Alkadiének

3.1. telítetlen szénhidrogének

3.2. általános képlet: CnH2n-2

3.3. elnevezés

3.3.1. -dién

3.4. izoméria

3.4.1. lánc

3.4.2. helyzeti

3.4.3. geometriai

3.5. kémiai tulajdonságok

3.5.1. addíció

3.5.1.1. hidrogén

3.5.1.2. halogén

3.5.2. polimerizáció

3.5.3. kopolimerizáció

3.6. felhasználás

4. Alkinek

4.1. telítetlen szénhidrogének

4.2. általános képletük:CnH2n-2

4.3. elnevezés

4.3.1. -in végződés

4.4. szerkezet

4.5. izoméria

4.5.1. lánc

4.5.2. helyzeti

4.6. előállításuk

4.6.1. kálcium-karbid

4.6.2. metán pirolízise

4.7. fizikai tulajdonságok

4.7.1. halmazállapot

4.7.2. oldhatóság

4.7.3. sűrűség

4.7.4. szag

4.8. kémiai tulajdonságok

4.8.1. addíció

4.8.1.1. H2

4.8.1.2. X2

4.8.1.3. HCl

4.8.1.4. HCN

4.8.1.5. CH3-COOH

4.8.1.6. H2O

4.8.2. oxidáció

4.8.3. trimerizáció,dimerizáció

4.8.4. szubsztitúció

4.9. felhasználás

5. Arének

5.1. benzolgyűrű

5.2. általános képlet

5.2.1. eggyűrűs, oldalláncos:CnH2n-6

5.2.2. kétgyűrűs,oldallűncos:CnH2n-12

5.3. elnevezés

5.4. oszályozás

5.4.1. egy gyűrűs

5.4.2. több gyűrűs

5.5. benzol molekula szerkezete

5.6. arének gyökei

5.6.1. fenil

5.6.2. benzil

5.6.3. benzilidén

5.6.4. tolil

5.7. fizikai tulajdonságok

5.7.1. halmazállapot

5.7.2. forráspont, olvadáspont

5.7.3. oldhatóság

5.7.4. szín,szag

5.7.5. sajátos tul.

5.8. kémiai tulajdonságok

5.8.1. szubsztitúció

5.8.1.1. halogénezés

5.8.1.2. nitrálás

5.8.1.3. szulfonálás

5.8.1.4. alkilezés

5.8.1.5. acilezés

5.8.1.6. szubsztituensek irányító hatása

5.8.1.6.1. első rendű

5.8.1.6.2. másod rendű

5.8.1.7. az oldalláncban

5.8.2. addíció

5.8.2.1. H2

5.8.2.2. Cl2

5.8.3. oxidáció

5.9. felhasználás