ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล

1.1. 1.แป้นพิมพ์ ทำหน้าที่ รับข้อมูลด้วยการกดปุ่ม อักษร ลักษณะของสิ่งที่ป้อนเข้า ก็คือ อักขระ

1.2. 2.เมาส์ ทำหน้าที่ รับข้อมูลด้วยการเคลื่อนที่ รับคำสั่งด้วยการกดปุ่ม

1.3. 3.เครื่องสแกน ทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์รับข้อมูลจะทำงานด้วยการจับรูปภาพ หรือข้อความ ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ จากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะแปลผลเป็นข้อมูลที่เครื่องสามารถเข้าใจได้

1.4. 4.จอสัมผัส ทำหน้าที่นำเข้าข้อมูล และรับคำสั่งด้วยการใชนิ้วสัมผัสบนจอภาพ

1.5. 5.จอยสติก ทำหน้าที่ เป็นอุปกรณ์นำำเข้าข้อมูล คำสั่ง ใช้การควบคุมการเคลื่อนของตัวชี้คล้ายกับเมาส์ แต่ต่างกันที่จอยสติกจะเพิ่มปุ่มเฉพาะอย่าง นิยมใช้ในการเล่นเกม

1.6. 6.อุปกรณ์รับเสียง ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียงทั้งเสียงพูด เสียงเพลง และเสียงอื่นๆ จากนั้นอุปกรณ์จะแปลงสัญญาณเสียงที่มนุษย์เขาใจให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า ที่คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลได้

2. หน่วยความจำ

2.1. หน่วยความจำหลัก

2.1.1. มี2ประเภท

2.1.1.1. 1.รอม เป็นหน่วยความจำที่บรรจุโปรแกรมสำคัญบางอย่างไว้ รอม สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ข้อมูลหรือโปรแกรมที่อยู่ในรอม จะอยู่อย่างถาวร แม้ว่าจะปิดคอมพิวเตอร์ข้อมูล หรือ โปรแกรมก็จะไม่ถูกลบ

2.1.1.2. 2.แรม เป็นหน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูลไว้ได้ ถ้ามีกระแสไฟฟ้าแรม จะเก็บข้อมูล ต่าง ๆ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงาน ดังนั้น แรมต้องอาศัยกระแสไฟฟ้า ในการทำงาน หากไฟฟ้าดับหรือปิดคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่เก็บไว้จะสูญหายทันที

2.2. หน่วยความจำรอง

2.2.1. 1.ฮาร์ดดิสก์ เป็นหน่วยความจำรองที่มี ขนาดความจุมากที่สุด ไม่สะดวกพกพา

2.2.2. 2.แฮนด์ดิไดร์ฟ พกพาสะดวก ใช้งานง่าย แต่มีขนาดความจุแตกต่างกัน

2.2.3. 3.แผ่นดิสก์ ขนาดความจุน้อยที่สุด สะดวกในการพกพา

2.2.4. 4.mp4 เป็นหน่วยความจำรองที่พัฒนา มากจากเครื่อง mp3 ให้สามารถดู ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และฟังเพลงได้ .

2.2.5. 5.mp3 จุดเด่น สามารถ ใช้ฟังเพลงได้ อัดเสียงได้ เก็บข้อมูล ได้มาก พกพาสะดวก

3. หน่วยแสดงผล

3.1. 1.จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่จับต้องไม่ได้ แสดงข้อมูลในลักษณะของข้อความและรูปภาพ โดยเป็นการแสดงผลให้ผู้ใช้เห็น ในขณะใช้งาน แต่เมื่อเลิกทำงานแล้วการแสดงผลนั้นก็จะหายไป

3.2. 2.เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลที่สามารถจับต้องได้ คือ สามารถพิมพ์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อความ และรูปภาพที่อยู่ บนจอภาพให้ไปปรากฏบนกระดาษ เพื่อนำไปใช้ในงานอื่น ๆ

3.3. 3.ลำโพงทำหน้าที่แสดงผลในรูปแบบของข้อมูลเสียง

4. หน่วยประมวลผล

4.1. 1.ซีพียู (CPU) คือ อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ ซีพียู เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดย จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญของอุปกรณ์ว่าตัวใดมีความสำคัญมากกว่าซึ่งหากติดตั้งอุปกรณ์ 2 ตัวที่อินเทอรัพ, การแจ้งกับซีพียูว่าจะขอเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากกว่าเท่านั้น ส่วนตัวที่สำคัญน้อยกว่าจะไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ถ้าเราต่อการ์ดจอภาพกับการ์ดเสียงที่อินเทอรัพเดียวกัน ซีพียู จะเลือกให้ใช้ได้เฉพาะการ์ดจอภาพเท่านั้น

4.2. 2 เมนบอร์ด (Mainboard, mother board) หรือ แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด" ส่วนประกอบหลักที่สำคัญบนเมนบอร์ดคือ ซ็อคเก็ตสำหรับซีพียู ชิปเซ็ต (Chip set) ซ็อคเก็ตสำหรับหน่วยความจำ ระบบบัสและสล็อต Bios สัญญาณนาฬิกาของระบบ ถ่านหรือแบตเตอรี่ ขั้วต่อสายแหล่งจ่ายไฟ ขั้วต่อสวิทช์และไฟหน้าเครื่อง จัมเปอร์สำหรับกำหนดการทำงานของเมนบอร์ด ขั้วต่อ IDE ขั้วต่อ Floppy disk drive พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน พอร์ตคีย์บอร์ดและเมาส์ พอร์ต USB.

5. หน่วยอื่นๆ

5.1. 1.เครื่องอ่านซีดี ทำหน้าที่ อ่านแผ่นซีดีข้อมูลที่ใส่ลงไป

5.2. 2.เคส ทำหน้าที่ ประกอบส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

5.3. 3.สายsata ทำหน้าที่ ใช้เพื่อส่งออกข้อมูลเมนบอร์ดและหน่วยต่างๆ

5.4. 4.พัดลมซีพียู ทำหน้าที่ ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกจากตัวซีพียู

5.5. 5.โต๊ะคอม ทำหน้าที่ ใช้สำหรับวางสิ่งของจะใช้คู่กับเก้าอี้

5.6. 6.พาวเวอร์ซัพพลาย ทำหน้าที่ ตัวจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์