กระบวนการคิดวิเคราะห์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการคิดวิเคราะห์ by Mind Map: กระบวนการคิดวิเคราะห์

1. การเรียนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้ "เพลง"

1.1. เพลง พระคุณที่สาม

1.2. เพลง กุหลาบเวียงพิงค์

1.3. เพลง ไหว้

2. การเรียนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้ "บทโฆษณา"

2.1. โฆษณา โลชั่นบำรุงผิว

2.2. โฆษณา รับสมัครงาน

2.3. โฆษณา ขายสินค้า

3. การเรียนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้ "ข่าวและเหตุการณ์"

3.1. ข่าวน้ำประปาขาด

3.2. ข่าวผู้ใหญ่ตกตะลึงเด็กเป็นเชลยมือถือ

3.3. ข่าว สาวมือด้วนวาดภาพเลี้ยงชีพ

4. การเรียนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้ "วรรณคดี"

4.1. เรื่อง กระเช้าสีดา

4.2. เรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์

4.3. เรื่อง ราชาธิราช ตอนดำเนิดมะกะโท

5. การเรียนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้ "นิทาน"

5.1. เรื่อง เสือตีนโต

5.2. เขยเศรษฐี

5.3. มหากบิลวานร