การฝากเลี้ยง 30 กรง ต่อวัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การฝากเลี้ยง 30 กรง ต่อวัน by Mind Map: การฝากเลี้ยง 30 กรง ต่อวัน

1. การตลาด ออนไลน์

1.1. เฟสบุ๊ค FB

1.2. อินตราแกรม IG

1.3. การใส่โฆษณาตามเว็บต่างๆ

2. การตลาด ออฟไลน์

2.1. ออกบูธ

2.1.1. การจัดเตรียมอุปกรณ์

2.1.1.1. จอมินืเตอร์

2.1.1.2. เคาร์เตอร์

2.1.1.3. แบล็กดร๊อป

2.1.1.4. ปลั๊กไฟ

2.1.1.4.1. ยาว 5 เมตร 2 อัน

2.1.1.4.2. ยาว 10 เมตร 1 อัน

2.1.1.5. อุปกรณ์ตกแต่ง

2.1.1.5.1. ตุ๊กตา

2.1.1.5.2. ลูกโป่ง

2.1.1.5.3. อื่นๆ

2.1.1.6. เอ็กซ์สแตน

2.1.1.7. ใบปลิวแจกลูกค้า

2.1.1.7.1. 150 ใบ ต่อวัน

2.1.1.8. เครื่องแต่งกาย

2.1.1.8.1. เสื้อโปโลสีเขียวกางเกงสแล็ก

2.1.2. คนที่ต้องใช้ในการออกบูท

2.1.2.1. คนที่ 1 ช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

2.1.2.1.1. แจกใบปลิว

2.1.2.1.2. การบริการของโรงพยาบาล

2.1.2.1.3. บริการฝากเลี้ยง

2.1.2.1.4. เสริมคนที่ 2

2.1.2.2. คนที่ 2 ช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

2.1.2.2.1. แจกลูกโป่ง

2.1.2.2.2. การบริการของโรงพยาบาล

2.1.2.2.3. บริการฝากเลี้ยง

2.1.2.3. คนที่ 3 เก็บภาพบรรยากาศและปั้นลูกโป่ง

2.1.2.3.1. support

2.1.2.3.2. ประสานงาน

2.1.2.3.3. ของขาด

2.1.2.3.4. จัดซื้อชั่วคราว

2.1.2.3.5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.1.3. กิจกรรมการออกบูท

2.1.3.1. ภาพสไลย์โชว์และวีดีโอ

2.1.3.2. ลูกโป๋งสุนัข

2.1.3.3. ประชาสัมพันธ์

2.1.3.3.1. brand image

2.1.3.3.2. การฝากเลี้ยง

2.1.3.3.3. การบริการ

2.1.3.4. @friend [email protected] รับข้อมูลข่าวสาร แจก?

2.1.4. งบประมาน

2.1.4.1. ค่าออกบูธ

2.1.4.2. ค่าแรงพิเศษ

2.1.4.3. ของตกแต่ง

2.1.4.3.1. ลูกโป่ง

2.1.4.4. อื่นๆ

2.1.5. เวลาทำกิจกรรมออกบูธ

2.1.5.1. วันธรรมดา

2.1.5.1.1. 08.30-10.59 ห้างจะเงียบๆ ส่วนใหญ่ทำงาน เวลาคนเดินห้างตีไป 30%

2.1.5.1.2. 11.00-13.30 ช่วงพักกลางวัน แต่ยังเป็นชั่วโมงเร่งด่วนอยู่ เวลาคนเดินห้างตีไป 70%

2.1.5.1.3. 13.31-15.30 ห้างก็เริ่มมีคนมาเดิน จะมีพวกกะดึกมา เวลาคนเดินห้างตีไป 50%

2.1.5.1.4. 15.31-20.00 เป็นช่วงที่นักเรียนเลิกหรือเป็นช่วงเลิกงานของกะเช้า และจะจัดกิจกรรมแจกลูกโป่งสุนัข ให้กับเด็กๆ จำนวน 40 ใบ เวลาคนเดินห้างตีไป 100%

2.1.5.2. วันหยุดเสาร์อาทิตย์/นักขัตฤกษ์

2.1.5.2.1. วันเสาร์-อาทิตย์ มีพริตตี้

2.1.5.2.2. 08.30-10.59 ห้างจะเงียบๆ ส่วนใหญ่ทำงาน เวลาคนเดินห้างตีไป 30%

2.1.5.2.3. 11.00-13.30 ช่วงพักกลางวัน แต่ยังเป็นชั่วโมงเร่งด่วนอยู่ เวลาคนเดินห้างตีไป 70%

2.1.5.2.4. 13.31-15.30 ห้างก็เริ่มมีคนมาเดิน จะมีพวกกะดึกมา เวลาคนเดินห้างตีไป 50%

2.1.5.2.5. 15.31-20.00 เป็นช่วงที่นักเรียนเลิกหรือเป็นช่วงเลิกงานของกะเช้า และจะจัดกิจกรรมแจกลูกโป่งสุนัข ให้กับเด็กๆ จำนวน 40 ใบ เวลาคนเดินห้างตีไป 100%