Hàng nhập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hàng nhập by Mind Map: Hàng nhập

1. Hàng hóa

1.1. Hàng Nhật

1.1.1. Hàng khách order (80%)

1.1.1.1. Khách chuyển tiền trước

1.1.1.1.1. Order

1.1.2. Hàng mua về bán (20%)

1.1.2.1. Hàng khuyến mãi giá tốt

1.1.2.1.1. Quần áo

1.1.2.1.2. Mỹ phẩm

1.1.2.1.3. Đồng hồ

1.1.2.2. Hàng giá sỉ

1.1.2.2.1. Sữa

1.1.2.2.2. Thuốc

1.2. Hàng nhập Mỹ

1.2.1. Hàng khách order (30%)

1.2.1.1. Khách chuyển tiền trước

1.2.1.1.1. Order

1.2.2. Hàng mua về bán (70%)

1.2.2.1. Hàng khuyến mãi có giá tốt

1.2.2.1.1. Hàng thời trang

1.2.2.1.2. Mỹ phẩm

1.2.2.1.3. Thuốc

1.2.2.2. Hàng mua sỉ

1.2.2.2.1. Đồng hồ

1.2.2.3. Hàng xu hướng đang hot

1.2.2.3.1. Hàng điện tử

2. Markerting

2.1. Công cụ quảng cáo

2.1.1. FB (20%)

2.1.1.1. Cá nhân

2.1.1.2. Fanpage

2.1.2. Web (50%)

2.1.3. Instagram (30%)

2.2. Nội dung

2.2.1. Khách hàng mua sĩ (tương lai chiếm 80%)

2.2.1.1. Quảng cáo theo hướng mua chung

2.2.1.2. Content về các sản phẩm mua sỉ

2.2.1.3. So sánh giá với web bán hàng

2.2.2. Khách hàng mua lẻ (30%)

2.2.2.1. Tăng khách hàng feedback trên FB, Instagram

2.2.2.2. Giói thiệu sản phẩm hot

2.2.2.3. Dịch vụ hậu mãi

2.2.2.4. Voucher mua lần sau

2.2.2.5. Tích điểm

3. Giá sản phẩm (USD)

3.1. Giá vốn

3.2. Chi phí quảng cáo 2%

3.3. Chi phí giao hàng (1.5$/1 sản phẩm)

3.4. Chi phí nhập hàng 9%

3.5. Lãi suất theo FED 1%

3.6. Chi phí vận hành 2%

3.7. Lợi nhuận mong muốn 5%

4. Hình thức góp vốn

4.1. Hàng mua về bán

4.1.1. Số lượng dự kiến x giá vốn

4.2. Chi phí ban đầu

4.2.1. Web

4.2.2. hosting