ВТК сервиз

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ВТК сервиз by Mind Map: ВТК сервиз

1. 1-Брави

1.1. Секретни брави

1.1.1. Основни брави

1.1.1.1. Брави за входни врати

1.1.1.2. Брави за интериорни врати

1.1.1.3. Брави за плъзгащи врати

1.1.1.4. Брави за алуминиеви профили

1.1.1.5. Брави за стъклени врати

1.1.2. Допълнителни брави

1.1.2.1. Допълнителна секретна брава със защита на патрона - ROSTEX

1.1.2.2. Допълнителна секретна брава - едноходова MAUER

1.1.2.3. Брава модел DEADBOLT на фирма ABLOY

1.2. Касови брави

1.2.1. Основни касови брави

1.2.1.1. Брави с една точка на заключване

1.2.1.2. Брави с три точки на заключване

1.2.2. Допълнителни касови брави

1.2.2.1. Брави за вкопан монтаж

1.2.2.2. Брави за външен монтаж

1.3. Антипаник брави

1.3.1. Продукт 1

1.3.2. Продукт 2

1.4. Електрически и електронни брави

1.4.1. Електромеханични брави

1.4.1.1. Продукт 1

1.4.1.2. Продукт 2

1.4.2. Електронни брави

1.4.2.1. Брави с код

1.4.2.2. Брави с чип

1.4.2.3. брави с карта

2. 3-Секретни патрони

2.1. Секретни патрони със стандартен клас на сигурност

2.1.1. Продукт 1

2.1.2. Продукт 2

2.1.3. Продукт 3

2.2. Секретни патрони със среден клас на сигурност

2.2.1. Продукт 1

2.2.2. Продукт 2

2.2.3. Продукт 3

2.3. Секретни патрони с висок клас на сигурност

2.3.1. Продукт 1

2.3.2. Продукт 2

2.3.3. Продукт 3

3. 2-Катинари

3.1. Катинари с арка

3.1.1. Продукт 1

3.1.2. Продукт 2

3.1.3. Продукт 3

3.2. Катинари с хоризонтално заключващ щифт

3.2.1. Продукт 1

3.2.2. Продукт 2

3.2.3. Продукт 3

3.3. Катинари морско изпълнение

3.3.1. Продукт 1

3.3.2. Продукт 2

3.3.3. Продукт 3

3.4. Катинари за велосипед

3.4.1. Продукт 1

3.4.2. Продукт 2

3.4.3. Продукт 3

3.5. Катинари с шифър

3.5.1. Продукт 1

3.5.2. Продукт 2

3.6. Катинари за куфари, чанти, раници

3.6.1. Продукт 1

3.6.2. Продукт 2

3.6.3. Продукт 3

3.7. Планки за катинари

3.7.1. Продукт 1

3.7.2. Продукт 2

3.7.3. Продукт 3

4. 8-Услуги

4.1. Изработка на ключове

4.2. Монтаж на брави

4.3. Смяна на брави

4.4. Ремонт на брави

4.5. Смяна на секретни патрони

4.6. Пренареждане на секретни патрони

5. 5-Електрически насрещници

5.1. Продукт 1

5.2. Продукт 2

5.3. Продукт 3

6. 9-Производители

6.1. Производител 1

6.2. Производител 2

6.3. Производител 3

7. 4-Дръжки за врати

7.1. Секретни

7.1.1. Продукт 1

7.1.2. Продукт 2

7.1.3. Продукт 3

7.2. За вътрешни врати

7.2.1. Продукт 1

7.2.2. Продукт 2

7.2.3. Продукт 3

7.3. За сервизни помещения

7.3.1. Продукт 1

7.3.2. Продукт 2

7.3.3. Продукт 3

8. 6-Контрол на достъпа

8.1. Механични системи за контрол на достъпа

8.1.1. Мастър ключ система със секретен патрон

8.1.2. Мастър ключ система с ямков птрон

8.1.3. Мастър ключ система с високосекретен патрон

8.2. Електронни системи за контрол на достъпа

8.2.1. Аларми за помещения

8.2.2. Биометричен достъп

9. 7-Сейфове и каси

9.1. Взломоустойчиви

9.1.1. Продукт 1

9.1.2. Продукт 2

9.1.3. Продукт 3

9.2. Огнеупорни

9.2.1. Продукт 1

9.2.2. Продукт 2

9.3. Битови и офис сейфове

9.3.1. Продукт 1

9.3.2. Продукт 2

9.3.3. Продукт 3

9.4. Каса за оръжие