พิธีกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พิธีกรรม by Mind Map: พิธีกรรม

1. ความหมาย

1.1. เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวินัย

1.2. เป็นสื่อหรือหนทางที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้

1.3. ทำให้เกิดความสบายใจและมีกำลังใจ

2. ความเป็นมาของพิธีกรรมและความเชื่อ

2.1. ความเชื่อ คือ ความรู้สึกคล้ายตามหรือเห็นด้วย สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มความเชื่อ ดังนี้

2.2. ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

2.2.1. ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม

2.2.2. ความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่

2.2.3. ความเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติ

2.2.4. ความเชื่อเรื่องนรก สวรรคื

2.3. ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคม

2.3.1. ความเชื่อเรื่องเวทมนต์ คาถา

2.3.2. ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง

2.4. ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

2.5. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา

2.6. ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์

3. ประเภทของพิธีกรรม

3.1. พิธีที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

3.1.1. พิธีแต่งงาน

3.1.2. พิธีขอขมา

3.1.3. พิธีบายศรี

3.1.4. พิธีศพ

3.1.5. พิธีเลี้ยงผี

3.2. พิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนา

3.2.1. การทำบุญบ้าน

3.2.2. พีธีสิบสองเดือน

4. พิธีกรรมตามประเพณีโบราณ

4.1. การเกิด

4.1.1. เริ่มตั้งแต่ ตั้งครรภ์ คลอด จัดการกับเด็ก การอยู่ไฟ การฝังรก แม่ซื้อ ฝทำขวัญ 3 วัน ทำขวัญเดือน โกนผมไฟ วิธีลงอู่ ตั้งชื่อเด็ก เบิกนม

4.2. การตาย

4.2.1. เริ่มต้นจากพิธีการทำศพ สวดศพ นำศพไปวัด เคลื่อนย้ายศพ การเผาศพ

5. พิธีกรรมในแต่ละภาค

5.1. ภาคเหนือ

5.1.1. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก

5.1.2. พิธีบวชต้นไม้ จ.เชียงราย

5.1.3. พิธีดำหัว จ.เชียงใหม่

5.2. ภาคกลาง

5.2.1. พิธีรำเจ้า นนทบุรี

5.2.2. พิธีลูกโกศ เพชรบุรี

5.2.3. พิธีไหว้นางสงกรานต์ ราชบุรี

5.3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.3.1. พิธีลำผีฟ้า หนองคาย

5.3.2. พิธีเลี้ยงผีปู่ตา สกลนคร

5.3.3. พิธีบายศรีสู่ขวัญ กาฬสินธุ์

5.4. ภาคใต้

5.4.1. พิธีสระหัวบะดัน นราธิวาส

5.4.2. พิธีโกยห่าน พังงา

5.4.3. พิธีทำเคราะห์บ้าน ตรัง