สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย by Mind Map: สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

1. ภาคใต้

1.1. น้ำตกวังสายทอง

1.2. เกาะหลีเป้ะ

1.3. เกาะพีพี

2. ภาคเหนือ

2.1. ดอยแม่สลอง

2.2. สันป่าเกี๊ยะ

2.3. เขาโมโกจู

3. ภาคกลาง

3.1. เขื่อนขุนด่าน

3.2. ตลาดตรอกโรงยา

3.3. ภูทับเบิก

4. ภาคอีสาน

4.1. ภูกระดึง

4.2. สามพันโบก

4.3. ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวงาม

5. ภาคตะวันออก

5.1. หาดเจ้าหลาว

5.2. หาดแหลมเสด็จ

5.3. หาดคุ้งวิมาน

6. ประวัติผู้จัดทำ

6.1. ชื่อนางสาวจันทร์สุดา กาลูหมูด

6.2. ชั้น 6/4 เลขที่ 33

6.3. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

6.4. https://www.mindmeister.com/911603231?new=1