Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Zoli vizsga by Mind Map: Zoli vizsga

1. Igeidők használata

1.1. + going to

1.2. + used to

1.3. + causative causes

1.4. + passive voice

2. Alárendelő összetétel

2.1. határozói

2.1.1. célhatározói

2.1.1.1. egyalanyos

2.1.1.2. kétalanyos

2.2. tárgyi

2.3. alanyi

2.4. jelzői

3. "The" és "The" magánhangzó, illetve mássalhangzó előtt

4. Személyes névmások és eseteik

5. Rendhagyó igék

6. Passzív szerekezet

7. Question tags

8. Write a letter

9. Have to, must, need

10. The clock

11. Conditionals

12. Definitions

13. The more.. the more

14. Egyéb

14.1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mWYK-sVF4U_Sbv25lI_iXHHhvI83GcooJYEhBaoDQEE/edit#gid=0