Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem int...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu by Mind Map: Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu

1. Wdrażanie uczniów do samokształcenia

1.1. Istota i zakres wdrażania do samokształcenia

1.2. Źródła samokształcenia w pracach pozalekcyjnych i pozaswzkolnych

2. Wstęp

3. Wnioski

4. Metodologiczne podstawy badań własnych

4.1. Przedmiot i cele badań

4.2. Problemy i hipotezy badawcze

4.3. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

4.4. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

5. Teoretyczne podstawy kształcenia i samokształcenia. Analiza literatury

5.1. Pojęcie kształcenia

5.2. Metody samodzielnego uczenia się

5.2.1. ENTER to add siblings

5.2.2. DEL to delete

5.3. Samouctwo jako proces oświatowy

6. Samodzielne poszukiwanie informacji z wykorzystaniem internetu, sprawozdanie z badań