Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wizualizacja treści kształcenia w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem mobilnego zestawu mltimedialnego by Mind Map: Wizualizacja treści kształcenia w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem mobilnego zestawu mltimedialnego
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wizualizacja treści kształcenia w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem mobilnego zestawu mltimedialnego

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdziały

MULTIMEDIA W PROCESIE KSZTAŁCENIA

PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I INFORMATYCZNEJ

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

WPŁYW WIZUALIZACJI MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Zakończenie

New node