WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBAC...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH by Mind Map: WYKORZYSTANIE KOMPUTERA  W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB  O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

1. New node

2. Rozdziały

2.1. CHARAKTERYSTYKA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH– PODSTAWOWE INFORMACJE TEORETYCZNE

2.2. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

2.3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

2.4. SPECYFIKA EDUKACJI OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

2.5. MODEL WYKORZYSTANIA KOMPUTERA I JEGO OPROGRAMOWANIA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH